Eşkinci Ocağı

Paylaş
 

Eşkinci Ocağı

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sürecinde en önem verdiği konuların başında ordusu gelmişti.Özellikle devşirme sistemi ile hıristiyan çocuklardan topladığı ve yetiştirdiği paralı askerlik sistemi olan Yeniçeriler tarihin gördüğü en başarılı ve en yıkıcı ordularından biri olmayı başarmıştı.Özellikle dönemin en etkili silahları olan ateşli silahları kullanmayı çok iyi bilen Yeniçeriler daha doğrusu Kapıkulu Askerleri Osmanlıyı başarıdan başarıya taşımış ve bu sayede devlet üç kıtaya hakim bir imparatorluğa dönüşmüştü.

Ancak daha sonraki yüzyıllarda Yeniçeri Ocağı giderek yozlaşmaya başlamış ve Yeniçeriler askerlik dışında işlerle uğraşmaya verilen emirleri yerine getirmemeye ve giderek daha başıbozuk bir güç haline gelmeye başlamışlardı.Özellikle Genç Osmana karşı ayaklanıp kendi padişahlarını boğarak öldürmeleri Yeniçeri Ocağına büyük bir güç kazandırmıştı.Bu yıkıcı gücü her seferinde kötüye kullanmayı bilen yeniçeriler işlerine gelmeyen tüm yenilikleri ve istekleri reddetmeye ve fırsat buldukça ayaklanıp kendi padişahlarının ve bir çok devlet adamının canını almaktan çekinmiyorlardı.Kısaca yeniçeriler bir zamanlar devletin temel gücü ve devlet adamlarının dayandıkları en temel unsurlarından biri olmaktan çıkıp açıkçası devletin başındaki en büyük sorun olmuşlardı.Bir çok padişah bu bela haline gelen ocağı kaldırmayı hayal etmiş ancak isyandan korktukları için kaldırmamışlardı.Bu konuda en köklü ıslahatı yapmaya çalışan Üçüncü Selim Yeniçeri ocağına dokunmadan yepyeni bir ordu kurmaya karar vermiş ve bunun soncunda tarihimizde çok önemli bir başarı olan Nizam-ı Cedit Ordusunu kurmuştu.Ancak bu ordunun giderek güçlenmesi doğal olarak yeniçerileri telaşlandırmış ve çıkardıkları ayaklanma ile Nizam-ı Cedit ordusunu ve o orduyu kuran Üçüncü Selimi ortadan kaldırmışlardır.Üçüncü Selimden sonra tahta geçen 2 Mahmutun daen büyük sorunu yeniçerilerdi.İşte Eşkinci ocağı İkinci Mahmutu n yeniçerilere altarnatif olarak kurdurmaya çalıştığı düzenli askeri bir birliktir .Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa öldürülmesinden sonra zorbalıkla da daha çok arttırmış lardı her türlü kötülüğü yapıyorlardı hep halk kendilerinden bıkmış usanmış de Yeniçeri Ocağı’nın düzeltilemeyecek biliniyordu devlet adamları bir kez daha bundan yararlanmayı denetler Yeniçeri ortalarından ayrılan askerlere Eşkinci Ocağı kuruldu 1826 .

Bu Ocağı girenler yeni yöntemlerle yetiştirilmeye başlandı yeniçeriler oylamadan fetva alındığı halde bu yeni Birliği de iyi karşılamadılar Eşkinci ocağında talimler başlar başlamaz ocaklarının kaldırılacağı hakkında bir söz çıkması üzerine ayaklandılar .Bu olay üzerine Yeniçeri Ocağı kaldırıldı bundan sonra Asakiri Mansurei Muhammediye adıyla yeni bir ordu kuruldu.

http://bilelimmi.com/sekban-i-cedid-ordusu/

http://bilelimmi.com/bork-nedir/

Bu yazı 325 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/