EŞBASINÇ EĞRİLERİ NEDİR?

Paylaş
 

EŞBASINÇ EĞRİLERİ NEDİR?

Yeryüzünde hava basıncı eşit olan nokta­ları gösteren eğrilerdir.

Yerçe<imi etkisi altında hava da yere bir kuvvet tatbik eder. «Hava basıncı» denilen bu kuvvet her bölgede eşit değildir; bazı böl­gelerde az, bazı bölgelerde çoktur. Aradaki farkları hesaplıyabilmek için normal bir ba­sınç kabul edilmiştir. 45 boylamda, 0° sı­caklıkta, 760 milimetre uzunluğundaki civa sütununun deniz kıyısındaki basıncına eşit basınç «normal hava basıncı» olarak alın­mıştır. Buna «1 atmosfer» adı verilir. Bu değerden küçük basınçlara «alçak basınç», büyük basınçlara da «yüksek basınç» deni­lir .

Genel olarak bir yerin basıncı o yerin sıcaklığiyle değişir. Çok ısınan yerler alçak basınçlı, az ısınan yerler de yüksek basınç­lıdırlar.

Böyle değişik basınçlı bölgelerin yeryü­zünde dağılışını incelemek için hartalar üze­rinde «eşbasınç (isobar) eğrileri» çizilir. Bu eğriler basınçları eş t olan noktaların harta üzerinde birleştirilmesiyle elde edilir.

Eşbasınç eğrilerini çizmek için bir yerin ortalama basıncı bilinmelidir. Bunun için, basıncın çeşitli zamanlardaki değerleri öl­çülerek ortalaması alınır, bu ortalamaları eşit olan noktalar birleştirilir. Böylece elde edilen eşbasınç eğrileri coğrafya incelemele­rinde birçok faydalar sağlar. Yıllık veya ay­lık ortalama basınçlarla çizilen yıllık veya aylık eşbasınç eğrileri vardır.

Bu yazı 134 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler