Erzurumlu HAKKI KİMDİR

Paylaş
 

    Erzurumlu HAKKI KİMDİR ( 1705-1772)

Tanınmış Türk bilim adamıdır. Hasankale’ de doğdu, Erzurum’da okudu. Babası Şeyh Osman Efendi adında bir zattır. Kendisi Ka­diri tarikatına mensuptu. İleri yaşlarında Si- irt’li bir şeyhe halife oldu. Onun ölümü üze­rine de şeyhlik makamına geçti. Ölünceye kadar orada kaldı.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın «Marlfeîna- me» adındaki eseri basılmıştır. Çeşitli tenler­den, tasavvuftan, ahlâktan bahseden bu ese­rin amacı insana kendi benliğini ve Tanrı’yı tanıtmaktır. «Divan-ı İlahiyat» adındaki bir başka eserle tasavvuf! şiirlerini bir araya ge­tirmiştir, Basılı bu iki kitabından başka ba­sılmamış birçok eseri vardır. XVIII. yüzyılın en büyük bllgmlerindendlr.

Bu yazı 171 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler