• DOLAR
  7,2915
 • EURO
  8,5355
 • ALTIN
  477,20
 • BIST
  1,1787
ENDENOZYA TARİHÇESİ

ENDENOZYA TARİHÇESİ

ENDENOZYA TARİHÇESİ

Batıdan doğuya 5 000 km, ku­zeyden güneye 2 000 km’lik bir alan içindeki 13 000’i aşkın irili u- faklı adadan (ancak 3 000’inde yerleşilmiştir) meydana gelen İn­donezya, Güneydoğu Asya ile Avustralya arasında bir köprü gibi­dir. Başlıca bölgeleri, Sumatra, Ca­va, Kalimantan (Borneo), Sulavesi (veya Selebes Adaları) ve Batı Yeni Gine’dir. Ekvator’un her iki yanında yer alan bu takımadada sıcak ve yağışlı, büyük ormanlara elverişli bir tropikal  iklim hü­küm sürer. Aslında kırsal olan ül­ke, pek değişik bölgeleri ve halk­ları biraraya toplamıştır. Devletin «Çeşitlilik içinde birlik» olan sim­gesi, bu durumu özetler.

yanardağlar ve tarım

Endonezya adalarının görünümüne sayısız ‘yanardağ egemendir. Rüzgâr­ların sürüklediği küller, kraterler çev­resinde birkaç kilometre genişlikte toprağı verimli hale getirir. Yanar­dağların aklanlarmda, 1 500 metre yüksekliğe kadar kat kat pirinç tar­laları ve 1 800 metreye kadar ‘tütün tarlaları vardır. Faal nüfusun hemen hepsi tarımla uğraşır ve gelir kaynak­
larının esası tarımdır.

Halk, ‘pirinç ve ‘tütünden başka, özellikle manyok, şekerkamışı, çay, kahve ve yağ çıkarılan bitkiler eker. Eskiden yaygın olan doğal kauçuk üretimi, bugün gerilemeğe yüz tutmuş, Cava’da ve Sumatra’da ise kullanılan yöntemler modernleştirilince verim artmıştır. Başka yerlerde ise köylü­ler, hâlâ ilkel yolları, özellikle otu yakılmış tarlalarda gezici tarım yön­temi (ladang) uygularlar.

Petrol ve kömür yönünden zengin olan toprak altında bol bol maden cevherleri (kalay, boksit, demir, ni­kel, manganez) bulunur. Ama bu madenlerin işletilmesi zayıftır ve sanayi gelişmemiştir. Ekonominin yavaş gelişmesine karşı nüfus artışı son derece hızlıdır.

Hint etkileri ve sömürgeleşme

Endonezyalılar çok iyi denizcidir ve Miladın başlangıcından beri komşu ülkelerle ilişkiler kurmuşlardır. ‘Hin­distan’dan yazıyı öğrenmişler, ‘ast­ronominin ilk bilgilerini oradan al­mışlar ve ‘Hinduluğu kabul etmiş­lerdi. Cava ve Bali’de bulunan, Ba-abudur (Hint üslûbunda nefis kabartmalarla süslü beş katlı dev pira­mit) ve Prambanan tapınakları gibi ünlü anıtlar bu dönemden kalmadır. Müslümanlığın yayılmasından sonra Endonezya ‘İslâm dinini kabul etmiştir, gününü

XVI. yy. 1 olan Portel yerleşmişle çük hindisi yordu. Holl geldi. O za ile ‘Hollan kavga kont vaşı ancak kazanan H( kimi olduk dalılarm _ ayaklanma çıktı. XIX. yy. başında, HollandalIlara düşman bir milliyet­çilik akımı başgösterdi. ikinci ‘Dün­ya Savaşı sırasında, Japon işgali, ba­ğımsızlık isteğini büsbütün kamçıla­dı. 17 ağustos 1945’te, savaş bittiğin­de, Endonezya Cumhuriyeti kuruldu. Ancak, dört yıl süreyle HollandalIlar hâlâ bu sömürgelerini muhafazaya çalıştılar. 27 aralık 1949’da ise, kra­liçe Juliana îndonezya’nm bağımsız­lığını tanımak zorunda kaldı.

1965’te bir hükümet darbesi, yirmi yıldır cumhurbaşkanı olan Sukarno’- yu devirdi. Onun yerine 1968’de ülke­nin başına, general Suharto geçti.

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM