• DOLAR
  6,7688
 • EURO
  7,6343
 • ALTIN
  366,99
 • BIST
  1,1292
ELEKTRON NEDİR?

ELEKTRON NEDİR?

ELEKTRON NEDİR?

Atomu oluşturan taneciklerden biri, elektrondur . Elektron. XIX. yüzyılın ikinci yarısında, bir dizi deney sonucu bulundu. Bunların en ünlüleri, Cambrıdge fizikçilerinden j.j Thomson’un yürüttüğü (1897) deneylerdir. Thomson atomun eksi yüklü taneciklerinin, elektriksel kuvvet­ler yardımıyla kopartabileceğini belirterek, «atomun bölünmezliği ve maddenin temel taşı olduğu inan­cını yıkmıştır.

Thomson, havası boşaltılmış bir cam tüp içinde, bir elektrik alan oluşturarak, eksi yüklü elektrotlar­dan (katot), artı yüklü elektrotlara (anot) doğru gi­den ve cama çarptıkları noktada aydınlatma oluştu­ran birtakım cisimlerin varlığını gözledi. Ayrıca, söz konusu cisimlerin magnetik alanda saptığını, dolayısıyle de bunların, atomdan daha hafif eksi yüklü tanecikler olduğunu kanıtladı. Thomson’un deneyle­rini yürüttüğü KATOT İŞİM TÜPÜ, çeşitli teknolo­jik gelişmeler sonucu, günümüzde televizyon tüpünü oluşturmuştur.

Elektronlar, atom çekirdeği çevresindeki yörün­gelerde dönerler. Bunları yörüngede tutan kuvvet, eksi yüklü elektronlar ile artı yüklü çekirdek arasın­daki çekim kuvvetidir ve tıpkı, kütle çekimi kuvve­tiyle Dünya’nm Ay’ı yörüngesinde tutmasına benzemektedir. Ağır atomlardaki elektron sayısı, doksa­nı bulur. Bunlar, bir bulut gibi, çekirdek çevresinde dönerler. Elektronların bir yörüngeden ötekine geç­mesi. ışık ve X ışını sağlayan enerji verir. Elektron bulutlarının, başka atomların elektron bulutlarına bağlanması , maddenin kim­yasal özelliklerini ortaya çıkarır.

Metallerin kafes boşlukları arasından kolayca ge­çen elektronlar. ELEKTRİK taşırlar. Bununla bir­likte, tek bir elektronun taşıdığı elektrik yükü, çok küçüktür. 100 watt’lık bir elektrik ampulünden bir saniyede geçen akımda, milyarlarca elektron vardır. Dünyamızda önemli rol oynayan bu küçük tanecik­lerle ilgili öteki sayısal değerler şöyle sıralanabilir :

Bir elektronun kütlesi, bir gramın milyar kez milyar kez milyarda biridir: yarıçapı ise, bir santimetrenin on milyon kez milyonda biridir.Fizik alanında XX. yüzyılda gerçekleştirilen bü­yük gelişmelerden biri de. elektronların bazen bir ta­necik, bazen de dalga gibi davrandıklarının ortaya konması olmuştur. Tanecik davranışına örnek, gü­müş bileşimi kaplı fotoğraf kağıdına çarparak iz bı­rakmalardır. Gene billurdan geçerken oluşturdukları bükülüm saçakları ise, bunların dalga yapısında ol­duklarında gösterir (bükülüm saçakları, tıpkı bir ha­vuzda iki ayrı yere taşın atılması sonucu yüzeyde olu­şan dalgacıklar gibidir). Dalga davranışı gösteren elektron, tanecik gibi davranan elektron İçin geçil­mez sayılan engelleri delip geçebilir. Bu özellik, çağ­daş fiziğin açıklığa kavuşturulamamış bilmecelerinden biridir.

http://bilelimmi.com/dreyfus-olayi-nedir/

http://bilelimmi.com/havan-topu-icadi/

http://bilelimmi.com/aerodinamik-nedir/

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM