EKOSİSTEMİ BEKLEYEN TEHLİKELER NELERDİR

Paylaş
 

EKOSİSTEMİ BEKLEYEN TEHLİKELER NELERDİR

 

Allah tarafından yaratılmış dünya üzerindeki ekosistem Tek kelimeyle kusursuz çalışan bir mekanizmaya sahiptir .Ancak ne yazık ki bu kusursuz çalışan mekanizma insanın zaafları insanoğlunun yaptıkları yüzünden giderek bozulmaya başlamış ve özellikle 21. Yüzyılda bu bozulma artık hayati bir önem arz etmeye başlamıştır .Ekosisteme verdiğimiz zararlar sonucunda günümüzde yaşanan küresel ısınma ve bunun beraberinde getirdiği felaketler binlerce hatta yüz binlerce insanın hayatına mal olmaya başladı .Dünya üzerinde yaşanan büyük kasırgalar büyük sel baskınları giderek artmakta ve bilim adamlarının uyarılarına göre eğer küresel ısınma bu şekilde devam ederse çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğiz .Ekosistemler hiçbir zaman %100 dengeli olmayabilir bazen hafif dalgalanmalar bazense daha ağır değişimler ekosistemler üzerinde etkili olmaktadır .Bu dinamik Denge durumu son derece hassastır .Günümüzdeki ekosistemin en büyük sorunu sanayileşmek tir .Sanayi Devrimi ile birlikte İnsanoğlu doğadan elde ettiği kaynakları hızlı bir şekilde üretime dönüştürmüş ve doğan tüketim toplumları anlayışı yüzünden her geçen yıl üretime olan ihtiyaç daha da artmıştır .Günümüzde her gün yüz binlerce milyonlarca cep telefonu satılmakta yine günümüzde her gün Dünya üzerinde yüzbinlerce binek araç sıfır olarak üretilip müşterilere sunulmakta .Daha burada sayamayacağımız yüzlerce binlerce hatta on binlerce sanayi ürünü üretim hatlarından çıkıp son tüketiciye ulaştırılmak da. Ancak bunun sonucunda ise gerekli olan hammadde kaynakları doğadan elde edilmeye çalışılıyor ve bu üretim aşamalarında da fabrikalarda ortaya çıkan atıklar Sera gazları ne yazık ki yukarıda bahsettiğimiz muhteşem Ekosistemimizi derinden etkilemekte .Özellikle sağlık sistemi konusunda elde edilen başarılar salgın hastalıkların önlenmesi birçok hastalığa çözüm bulunması gibi nedenlerle insanların ortalama ömürleri giderek uzamakta ve bu da dünyada çok hızlı bir şekilde Nüfus artışının doğmasına yol açmakta .Uzakdoğu’da Çin Hindistan Pakistan Endonezya gibi toplumlarda yaşanan büyük nüfus artışları yine dünyanın dört bir yanında yaşanan yaygın şehirleşme ve bu şehirleşme derin getirdiği Sanayi faaliyetleri üzerinde bulunduğumuz ekosistemi oldukça zorluyor .İnsanoğlu hayatta kalabilmek için ve sanayi devam ettirebilmek için en temel ihtiyacı olan enerjiyi de yine doğadan elde ediyor .Her ne kadar günümüzde ülkeler yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarına yönelmeye çalışsalar da hala dünya enerji tüketiminin çok önemli bölümü fosil yakıtları dediğimiz ve doğaya zarar veren yakıtlardan elde ediliyor .Düşünün ki dünyadaki 10 milyonlarca otomobil her gün benzin yapmakta ve bu tüketim sonucunda ortaya küresel ısınmaya yol açan Sera gazları çıkmaktadır .Dolayısıyla günümüzdeki çevre sorunlarının temelinde insanoğlunun hırsları yaşam alışkanlıkları ve bencillikleri yatmakta .Eğer insanoğlu kendi hırslarına beklentilerine hakim olmayı başarırsa doğayla daha uyumlu daha sağlıklı bir ilişki kurabilir ve bunun sonucunda da beklenen doğal felaketlerin geciktirilmesi veya önlenmesi sağlanabilir .Bunu gerçekleştirebilmek için de iyi bir eğitim anlayışıyla yeni nesilleri çevreye daha duyarlı bireyler haline getirmek zorundayız.

Bu yazı 157 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler