Ekonomik Faaliyetlerin Sosyo Kültürel Etkileri

Paylaş
 

 

Yeryüzünde coğrafi özelliklerin farklı olmasına bağlı olarak ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları gelişmiştir. Ekonomik faaliyetlerin farklı olması insanların yaşam tarzlarını ve kültürlerinin farklı olmasına neden olmuştur.

 

Sanayi Devrimi’nden önce dünyada hâkim olan ekonomik faaliyet türü tarım ve hayvancılıktı. Tarımsal etkinliklerde insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulması, ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmayı istemelerine neden oluyordu. Bu durum kalabalık aile tiplerinin oluşmasını sağladığı gibi günlük yaşantı ve insanlar arasındaki ilişkilerin buna göre şekillenmesine neden oluyordu.

 

Sanayi Devrimi’yle ekonomik etkinliklerde önemli değişiklikler olmuş, yeni iş alanları açılmış, insanların sanayi bölgelerine göç etmesiyle de kalabalık şehirler oluşmaya baş­lamıştır. Burada yaşayan insanların yaşam tarzları değişmiş, insanlar arasındaki ilişkiler daha karmaşık bir durum almıştır. Ekonomik özellikleri farklı olan bölgelerde yaşayan insanların sosyo ekonomik olaylara bakış açıları birbirinden çok farklı olmuştur. Örneğin turizm ve

sanayi faaliyetlerinin yaygın olduğu iki farklı şehirdeki yaşam biçimleri değişiklik göstermektedir.

 

Sanayi Devrimi’nden önce küçük bir yerleşim yeri olan bir kasaba, daha sonra bir şehir haline gelebilir. Bu tür değişimlerin yaşandığı yerleşim alanlarındaki insanların hayat tarzları, kültürleri ve birbirleriyle olan ilişkileri büyük oranda değişikliğe uğrar. Bu tür değişimleri hem Türkiye’de hem de Dünya’nın pek çok yerinde görmek mümkündür. Almanya’da Ruhr Havzası önemli madencilik ve sanayi bölgelerinden biri olarak bu tip değişime verilebilecek en güzel örnektir.

 

Bu yazı 828 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla