EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI     

Paylaş
 

EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI

İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundadırlar. Bu amaçla çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar.  İnsanların çalıştığı faaliyetler birincil, ikincil, üçüncül faaliyetler olmak üzere üç ana grupta incelenir.

 

Madencilik

Balıkçılık

Hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliği

İnşaat,

Kimya Sanayi

Tekstil Sanayi Makine Sanayi

Otomotiv sanayi, Metal işleme

 

Pazarlama

Turizm

Eğitim

Sağlık, haberleşme

Bankacılık, Ulaşım

AKTİF NÜFUSUN EKONOMİK FAALİYET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

 

Ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerde çalışan insanların sayısı, ülkeden ülkeye ve zamana göre değişir. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılım oranları bir ülkenin kalkınma düzeyini gösterir. Örneğin; ABD, İngiltere, Norveç, Japonya, İtalya gibi ülkelerle; Mali, Nijerya, Somali, Çin, Bangladeş, gibi ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı birbirinden farklıdır.

Farklı ülkelerde aktif nüfusun sektörlere göre dağılımı (Dünya Bankası 2005)

TARIM SEKTÖRÜNÜN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDE

Hayvancılık balıkçılık ormancılık madencilik önemli geçim kaynaklarındandır. Ekonomide işçi gücüne ihtiyaç duyulur İhracatda ham maddeler, İthalatda ise sanayi ürünleri önemli yer tutar Sanayiyi geliştirmek, geçim standardını yükseltebilmek için gelişmiş ülkelerden mal ve makineler satın alınır Ancak eğitim, sağlık, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde bazı sorunlar yaşanmaktadır

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDE

İnsanların büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışır İhracatda işlenmiş mamullerin payı giderek artmaktadır Ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerde, sanayinin büyük bir katkısı bulunmaktadır

HİZMET SEKTÖRÜNÜN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDE

İnsanlar genellikle,hastanelerde, okullarda, ofislerde, turizm ve bilimsel araştırma gibi

alanlarda çalışırlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve kültürel etkinlikler İnsanlar için önemlidir Ülkede yaşam standardı oldukça yüksektir Gelişmiş sanayinin ihtiyacı olan ham maddeleri diğer ülkelerden satın alınır

GELİŞMİŞ ÜLKELER

Sanayi ürünleri ihraç eder

Ürün değeri yüksektir

Nüfus artış hızı düşüktür

Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe çalışır

Gelişmemiş ülkelere göre daha çok gazete ve dergi okunur

Ortalama ömür uzun ve yaşam standardı yüksektir

GELİŞMEMİŞ ÜLKELER

İhraç ürünlerinin çoğunluğunu tarım ürünleri oluşturur

Sanayileşme sınırlıdır, teknolojik alt yapı bakımından dışa bağımlıdır

Nüfus artış hızı fazladır

Beslenme yetersizdir

Hastalık ve çocuk ölüm oranı yüksektir

Ortalama ömür kısa ve yaşam standardı düşüktür

 

 

Bu yazı 200 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler