EKONOMİK FAALİYETLER

Paylaş
 

EKONOMİK FAALİYETLER

Ekonomi: Bir ürünün, üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir.

Ekonomik faaliyet: İnsanlar yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli işyerlerinde çalışırlar. Bunların hepsine birden ekonomik faaliyet denir.

Ekonomik Faaliyetleri Neler Etkiler?

1) Bölgenin coğrafi yapısı ( yeryüzü şekilleri, dağ, ova, yayla veya deniz oluşu )

2) Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri

3) İklimi

4) Ulaşım imkânları

5) Nüfus yapısı

Yurdumuzdaki Başlıca Ekonomik Faaliyetler

* Hayvancılık

* Tarım

* Su Ürünleri

* Orman ve Orman Ürünleri

* Taşımacılık

* Madenler ve Enerji Kaynakları

* Sanayi ( Endüstri )

* Ticaret

* Turizm

SU ÜRÜNLERİ

Bu alanda;

 1. a) Balıkçılık: En çok Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır.
 2. b) Sünger ve Kabuklu Deniz Hayvanları: En çok Bodrum ve Marmaris’te yapılmaktadır.

 

ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ

Ormancılık en çok Karadeniz Bölgesinde yaygındır. Daha sonra Akdeniz, Ege ve Marmara’da yapılmaktadır. Ormanlardan kereste, odun, reçine, selüloz, kozalak ve çıra gibi ürünler elde edilir.

TAŞIMACILIK

Ham maddelerin taşınması, üretim sonucundaki ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, insanların yer değiştirmeleri gibi sebepler taşımacılığı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde taşımacılık; Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yapılmaktadır. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgemiz Marmara Bölgesidir.

 

HAYVANCILIK

Yurdumuzda yaylalar ve çayırların geniş yer kaplaması hayvancılığa verilen önemi artırmıştır. Yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde hayvancılık yapılmaktadır. Ancak hayvancılık denince akla ilk gelen bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir. Çünkü bu bölge yeryüzü şekillerinin dağlık ve yükseltinin fazla olması nedenleriyle en çok büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir bölgemizdir.

Yurdumuzda şu tür hayvancılıklar yapılmaktadır:

 1. a) Büyükbaş hayvancılık: Sığır, manda, at ve deve yetiştirilir. En çok Doğu Anadolu Bölgemizde, daha sonra da Doğu Karadeniz bölümünde yapılmaktadır.
 2. b) Küçükbaş hayvancılık: Koyun ve keçi yetiştirilir. En çok İç Anadolu Bölgemizde, daha sonra da Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesinde yapılmaktadır.
 3. c) Kümes hayvancığı: En çok tavuk yetiştirilmektedir. Batı Karadeniz bölümü ile Marmara ve Ege bölgelerimizde yapılmaktadır.
 4. d) Arıcılık: Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yapılmaktadır.
 5. e) Balıkçılık: En çok Karadeniz Bölgemizde yapılmaktadır.
 6. f) İpek böcekçiliği: Özellikle Güney Marmara bölümünde yapılmaktadır.

SANAYİ ( ENDÜSTRİ )

Ülkemizde besin, süt ve süt ürünleri, yağ, konserve, şeker, çay, dokuma, makine, seramik, çimento, cam, orman ürünleri, otomotiv endüstrisi gelişmiştir.

 

 

MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI

Ülkemizde çıkarılan bir çok maden vardır: Demir, bakır, kükürt, krom, bor mineralleri, zımpara taşı, tuz, cıva, manganez, uranyum, toryum ……

Bu madenlerin çok oluşu maden ocaklarının açılışını sağlamış ve sanayiyi geliştirmiştir.Maden kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji( su gücü), jeotermal enerji( yer altı sıcak suyu), atom enerjisi de yurdumuzun bazı enerji kaynaklarıdır.

TİCARET

Her türlü mal ve hizmetin kar amacıyla el değiştirmesidir. Ticaret yurt içinde yapılırsa iç ticaret, yurt dışında yapılırsa dış ticaret adını alır.

İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasıdır.

İhracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasıdır.

TURİZM

Deniz, kum, güneş, kaplıca, içme ve maden suyu, kış sporları, ormanlar, yaylalar, göller, dağlar, doğal güzellikler, tarihi mekânlar turizmi geliştirir. Ülkemizde turizm bacasız sanayi olarak değerlendirilir.

TARIM

Tahıl: En çok buğday ve arpa İç Anadolu Bölgemizde yetiştirilir. Marmara, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de yetiştirilmektedir.

Mısır: En çok Karadeniz Bölgesinde.

Pirinç: En çok Karadeniz daha sonra da Marmara Bölgesinde.

Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye, bakla ve bezelye Güneydoğu Anadolu, daha sonra da Doğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerinde.

Şeker pancarı: Hemen hemen her bölgemizde.

Pamuk: En çok Güneydoğu Anadolu, daha sonra Ege ve Akdeniz.

Tütün: En çok Ege, daha sonra Güneydoğu ve Karadeniz.

Ayçiçeği: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu.

Fındık: Doğu Karadenizde( Ordu ve Giresun )

 

 

Çay: Doğu Karadenizde ( Rize ve Trabzon )

Zeytin: Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu.

Antep fıstığı: Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Şanlıurfa)

İncir: Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Güney Marmara

Üzüm : Ege, Güneydoğu, İç Anadolu Marmara ve Akdeniz

Turunçgiller: Limon, greyfurt, portakal, mandalina en çok Akdeniz Bölgesinde, daha sonra Ege Bölgesinde.

Karpuz: Diyarbakır ve Adana.

 

BÖLGELERİMİZE GÖRE EKONOMİK FAALİYETLER

Yurdumuzda bazı ekonomik faaliyetler bazı bölgelerimizle özdeşleşmiştir.Örneğin;

 

 • Marmara Bölgesi : Sanayi, Tarım, Ticaret
 • Ege Bölgesi : Tarım
 • Akdeniz Bölgesi: Tarım( Seracılık), Turizm
 • Karadeniz Bölgesi: Balıkçılık, Orman ürünleri
 • Doğu Anadolu Bölgesi: Hayvancılık
 • İç Anadolu Bölgesi: Tarım, Hayvancılık
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Tarım, Maden ve Enerji Kaynakları

MESLEKLER

Meslek: İnsanların, geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli işe meslek denir.

Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

1) Alınan eğitim

2) Kabiliyetler ( Yetenekler )

3) İlgiler

4) Yaşanılan bölgedeki ekonomik faaliyetler

5) Toplumsal ihtiyaçlar

 

Bölgelerimize Göre Meslekler

* Karadeniz Bölgesi: Çiftçilik, balıkçılık

* Akdeniz Bölgesi: Seracılık, turizm

* Doğu Anadolu Bölgesi: Hayvancılık

* İç Anadolu Bölgesi: Çiftçilik, hayvancılık

* Marmara Bölgesi: İşçi, çiftçi, iş adamları, sanayici

* Ege Bölgesi: Çiftçilik

* Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Çiftçilik

 

Ekonomik Faaliyetlerin Aşamaları

1) Üretim

2) Dağıtım

3) Tüketim

ÜRETİM

Üretim: Çeşitli kaynaklardan ürün elde etmeye üretim denir.

Herhangi bir alanda üretim yapabilmek için şunlara gereksinim vardır:

1) İnsan gücü

2) Ham madde

3) Kapital

 

İNSAN GÜCÜ: Her türlü üretim faaliyetinin en önemli unsuru insandır. Günlük yaşamda kullandığımız herhangi bir eşya, araç veya gerecin üretiminde dahi pek çok insan rol oynamıştır. Ham maddenin elde edilmesi, işlenmesi, sanayi tesislerinde bir ürüne dönüştürülmesi, pazarlanması aşamalarında görev alanların sayısı, bazen binleri bulur. Bir ekonomik faaliyetin ve buna bağlı olarak ürünün kalitesi, tüm bu insanların verimli çalışmalarına bağlıdır.

HAM MADDE: Üretilecek bir ürün için gerekli maddelerin işlenmemiş haline ham madde denir. Bu madde, üretimin yapıldığı bölgede bulunuyorsa, taşınması kolay, maliyeti düşük olur. Böylece, ham maddenin bulunduğu bölgede üretim için avantajlı hale gelir.

KAPİTAL: Bir ürünün üretilmesi için gerekli olan para, alet ve makinelerdir.

Üretim yapabilmek için yukarıda saydığımız unsurlar gereklidir. Bazen bu üç unsuru bir arada bulamayanlar işbirliğine giderler. Yani çalışma ortaklığı yaparlar.

Bu üç unsuru bir arada arayan, bir işi yapmak için teşebbüste bulunan kimseye de girişimci denir.

Girişimci insanlar bir yerde yatırım yapmak için, orada nelere ihtiyaç duyulduğunu araştırır.

Daha sonra, gerekli insan gücü, ham madde ve kapital ile ilgili değerlendirmeler yapar. Bir bölgede ekonominin gelişiminde girişimciliğin çok önemli rolü vardır. Çünkü, girişimciler yatırım yaparak, o bölgenin ekonomik yönden gelişmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

Bu yazı 474 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler