Ebu Müslim

Paylaş
 

Ebu Müslim Horasan da bir ayaklanma çıkararak Emevileri devirmiş Abbasileri İslam Devleti’nin başına getirmiştir 719 -755 .Ebu Müslim genç yaşında Abbasileri kurmuş olduğu gizli örgüte girdi, daha 19 yaşında iken ateşli bir ihtilalci oldu ,Abbasilerin İmamı İbrahim ile görüştü. İbrahim Abi Müslüm’ü çok beğendi bunu Horasan’da çıkarılması kararlaştırılan ayaklanmayı yönetmekte görevlendirildi. O zaman Horasan halkı emevilere karşı ayaklanma için  hazır bir durumdaydı .İmparatorluğun başka yerlerinde da ayaklanmalar çıkmıştı .

Ebu Müslim kısa sürede topladığı büyük kuvvetlerle Nevşehir yakınlarında ayaklandı 748. Merv şehrini aldı Emevi ordusunu Bozguna uğrattı Nişabur’a girdi Maveraünnehir ve Horasan halkından güçlü bir Ordu kurdu Emeviler’in gönderdiği kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. Ebu Müslim bu savaşlara katılmadı, Abbas  Abdullah halife ilan edildi 749 Emeviler’in yönetimine 750 yılında son verildi. Ebu Müslim 754  yılına kadar Horasan’da Valilik yaptı .Veliaht Mansur ile birlikte hacca gitti Ebu’l Abbas Abdullah’ın ölümü üzerine Mansur halife oldu Mansurun amcasının oğlu Şam Valisi Abdullah Bin Ali de halifeliğini ilan etti .Mansur Abdullah Bin Ali Üzerinde büyük bir ordu ile Ebu Müslim gönderdiği 5 ay süren  çalışmalardan sonra Abdullah Bin Ali yenildi hazinesi Ebu Müslim eline geçti. Ebu Müslim Hazineyi halifeye vermedi Şam valiliğinide kabul etmedi. Bu yüzden halife ile arası açıldı ,Mansur  davranışlarından kuşkulandığı Ebu Müslimi  hile ile müreccah getirterek öldürttü .Ebu Müslim İslam tarihinin en başarılarılı komutanlarındandır. Horasan’da güvenliği sağlanmış Merv de camiler yaptırmıştır .Onun zamanında Çinlilere karşı 751 de Talas Savaşı kazanıldı ,Türkler bundan sonra İslam dünyasında yerlerini almışlardır.

Bu yazı 1657 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/