Dört halife Devri

Paylaş
 

Dört halife Devri

Dört halife Devri İslam tarihinin en önemli süreçlerinden biridir.Dört Halife Devri sayesinde yeni doğmuş olan İslam dini korunmuş ve çok daha geniş bölgelere yayılması sağlanmıştır.Dört Halife Devrinde Hz Muhammedin en yakınındaki dört şerefli ve onunrlu kişi bu kutsal görevi başarıyla yerine getirdiler.Gelin şimdi Dört Halife Devri ne yakından bakalım.

Dört halife Devri Hz Muhammed Allah’ın gönderdiği son peygamber di ama sonuçta bir insandı ve bir faniydi. Allah’ın gönderdiği dini tam anlamıyla halkına kabul ettirmiş ve Arapların çok önemli bir kısmı Hz Muhammed’in getirdiği bu kutsal dini girmeyi benimsemiş içselleştirmişlerdi .Peygamberimiz Kur’an’ın tamamlanması ile birlikte dünyadaki görevinde tamamlamış oldu ve böylece 632 yılında Medine’de vefat etti .Hz Muhammed’in ölümü sahabe arasında ve Araplar arasında çok büyük bir acıya ve hüzne yol açtı aynı zamanda henüz İslam dini tam anlamıyla kökleşmemişken peygamberin ölmesi büyük bir boşluk doğurmuştu .Bundan sonra İslam dinini nasıl korunacağı ülkenin nasıl yönetileceği Arapların nasıl bir arada tutulacağı soruları gündeme geldi ve peygamberin boşluğunu en azından idari anlamda doldurabilmek adına en yakınlarından birisinin halife seçilmesi ne karar verildi .

İlk halife doğal olarak Hz Muhammed’in en yakınındaki kişi en sevdiği arkadaşı oldu yani Hz Ebubekir .Hz Ebubekir 632 634 yılları arasında bu onurlu görevi yerine getirdi ve İslam dünyasının ilk halifesi olma şerefini kazandı. Hz Ebubekir döneminde yalancı peygamberler ortaya çıktı .Bu Arapları müslümanları hem çok üzdü hem de öfkelendirdi ve Hz Ebubekir hemen olaya müdahale ederek yalancı peygamberlik iddiasında olanları ortadan kaldırdı .İlk defa Hazreti Ebubekir döneminde kutsal kitabımız Kuranı Kerim kitap haline getirildi ve herhangi bir bozulmanın herhangi bir tahribatın önüne geçilmiş oldu .İlk kez Arap yarımadasının dışında fetihler yapmaya başlandı .Bu İslam dünyası açısından son derece önemliydi .Müslümanlar hem Bizans topraklarına hem Sasani topraklarına yaptıkları fetihlerle İslamiyeti daha geniş bölgelere yaymış oldular. Hz Ebubekir Ölmeden Önce yerine Hz Ömer’in halife olmasını vasiyet etmişti ve böylece Hz Ömer İslam dünyasında 2 halife olarak 634- 644 yılları arasında görev yaptı. Hz Ömer döneminin en önemli gelişmelerinden bir tanesi Yermük Savaşı ydı . Bizans İslam devletinin o dönemki en güçlü rakiplerinin başında geliyordu ve Bizans Hristiyan olarak İslamiyet’in yayılmasında endişe duymaktadı ve Arapları durdurmaya kararlıydı .Ancak Yermük Savaşı yapıldı ve Suriye Filistin Yermük Savaşında Müslümanların eline geçti .Hz Ömer döneminde yaşanan bir diğer gelişme de Sasani Devleti ile olan mücadeledir. Sasani Devleti Zerdüşlük dini ne inanmaktaydı ve İslam dünyasının önündeki en büyük rakiplerden birisiydi .Ancak Sasani Devleti ile yapılan Kadisiye ve Nihavent savaşları müslümanlar tarafından kazanıldı ve böylece İslamiyet kuzeye doğru  Asya’ya doğru ilerlemeye başladı .Yine Hz Ömer döneminde Kuzey Afrika’da Mısır ve Libya bölgesi fethedilerek buralara İslamiyet taşındı .İslam Devleti topraklarına Hz Ömer döneminde oldukça büyük oranda genişledi batıya baktığımızda libya’yı doğuda horasanı kuzeyde ise Kafkasya görmekteyiz ki bu çok kısa sürede bu toprakların ele geçirildiği anlamına geliyordu. Hz Ömer aynı zamanda İslam devletinin teşkilat sisteminde oluşturmaktaydı .Mesela ülke ilk defa onun döneminde eyaletlere ve illeri ayrıldı .İlk adli teşkilat yapısı oluşturulduğu yine İlk divan teşkilatı da Hz Ömer zamanında oluşturuldu ve mükemmel bir şekilde uygulandı. Fethedilen ülkelerde sürekli Ordugahlar kurularak bu bölgelerin İslam toprağı olarak kalması garanti altına alındı. Hicri takvim ilk defa Hz Ömer döneminde kullanılmaya başlandığını biliyoruz.

Hz Ömer’in ölümünden sonra Peygamberimizin de damadı olan Hz Osman dönemi başladı .644 656 yılları arasında halifelik yapan Hz Osman dönemi ne yazık ki aynı zamanda İslam dünyasının ilk ayrılıklarına ve ilk büyük çatışmalarına sahne oldu .İslam orduları Ceyhun nehrini aşarak Türkler ile karşı karşıya geldiler ve burada Türklerle mücadeleler başladı .Kuzey Afrika’da Tunus ele geçirildi ve böylece Kuzey Afrika’daki toprakları genişletildi İslam dünyasındaki ilk donanma Hz Osman döneminde kuruldu .Hz Ebubekir Kuran’ı Kerim’i kitap haline getirilmişti ama henüz çoğaltılmamıştı .Hz Osman bu olaya çok önem verdi ve kutsal kitabımız Kuranı Kerim’in bir an önce çoğaltılmasını yeni İslamda tanışan topraklara bu kuranların gönderilmesini emretti ve böylece İslamiyet daha sağlıklı bir şekilde geniş coğrafyalara yayılma şansını elde etti .Hz Osman Emevi kabilesine mensup biriydi . Araplarda bilindiği gibi kabilecilik oldukça yaygındır .Hz Osman devlet işlerinde genellikle kendi kabilesinden Emevi ailesinden olanları başka getirmekteydi .Bu da İslam dünyasında çok ciddi gerginlikleri yol açtı .Kabileler arasındaki bu rekabet sonunda Hz Osman’ın suikaste öldürülmesine neden olduğu gibi olay İslam dünyasının en acı ve en üzücü gelişmelerinden birisi olarak tarihe geçti. Hz Osman’ın şehit edilmesinden sonra Hz Ali halifelik makamına geçti 656 661 yıllar arasında halifelik yaptı. Hz Ali döneminde giderek derinden yaşamaya başlayan ayrılıklar ikilikler ortaya çıktı ve Şam Valisi Muaviye ,Hz Ayşe, Hz Talha ve Zübeyr olmak üzere birçok kişi Ali’nin halifeliğini kabul etmedi .Bir anda İslam dünyası Hz Ali’yi tutanlar ve diğerlerini tutanlar olmak üzere iki kutba ayrıldı ve bu da çok üzücü bir olaya yol açtı.Cemel Vakası denen savaşta Hz Ali taraftarları üstün geldi bu savaşta Hz Ayşe esir alındı ve Medine’ye gönderildi .Ancak henüz gerginlik sona ermemişti ve iki taraf arasında daha doğrusu Şam valisi Muaviye  ve Hz Ali arasında Sıffin Savaşı yapıldı .Bu savaş da 2 Ordu’da tam anlamıyla üstünlük sağlayamadı ve kimin galip geldiği ortaya konamadı .Bunun üzerine hakeme başvuruldu ve bunlar arasında yapılan görüşmede her iki tarafın da halifelik isteğinden vazgeçmesinin daha hayırlı olacağı ve böylece bu gerginliğin ortadan kalkacağı konusunda anlaşıldı .Ancak muaviye’nin hakemi bir anda hile yaptı ve muaviyeyi tekrar halife ilan etti .İslam dünyasının hu gerginliği Müslümanlar arasında büyük öfke yol açtı ve hariciler adında yeni bir grup ortaya çıktı .Hariciler İslam dünyasındaki bu ayrılığa yol açan kişilerin Hz Ali ve Muaviye olduklarını bu kişilerin ortadan kaldırılırsa bu ikiliğin de ortadan kalkacağına inandılar ve yapılan plana göre aynı anda hem Hz Ali hem de Muaviye öldürecekti .Suikast sonucunda Hz Ali şehit edildi ,Muaviye ise yaralı olarak kurtuldu .Böylece dört halife Devri hüzünlü bir şekilde sona ermiş oldu.

http://bilelimmi.com/islamiyetin-dogusu-ve-yayilisi/

http://bilelimmi.com/islamiyet-doguyor/

http://bilelimmi.com/yavuz-sultan-donemi-gelismeleri/

 

Bu yazı 390 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler