Dolmabahçe Sarayı

Paylaş
 

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Bo- btonbui’da ğazı’mn Rumeli yakasında, Beşiktaş OMnanhM* ile Kabataş arasında ve deniz kıyısındadır. 1842-1853 yıllannda Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır.

Mimarı Garabet Balyan ile oğlu Ni- kogos Balyan’dı.Bugünkü sarayın yerinde esk padişahlara ve yakınlarına ait al binalar, köşkler vardı. Hattâ Su Mahmut II burada büyük bir s da yaptırmıştı. Ama bugünkü yapılırken bunların hepsi yıktırılmıştır.

Yapımı 10 yıl süren ve 5 milyon al­tına mal olan Dolmabahçe Sarayı kı­yı boyunca uzunlamasına yer alır; uzunluğu 600 m’dir. «Muayede Salo- nu»nun (Taht Salonu) bulunduğu or­ta bölümü daha yüksektir. Bu salon, büyüklüğü ve yüksekliği bakımından dünyanm sayılı salonlarından biridir. Dolmabahçe Sarayı’nm bundan baş­ka 7 salonu ve 200 odası vardır. Mua­yede Salonu’nda bulunan, 4 500 kg  Sarayın bütün salonları Av­rupa’dan getirtilen eşya ile donatılmıştır.

1853’ten sonra padişahların çoğu bu sarayda oturmuştur. ‘Atatürk de 1927’den öldüğü tarihe kadar zaman zaman Dolmabahçe Sarayı’nda kal­mış, birçok yabancı devlet başkanı- nı (Iran şahı, Ürdün ve Irak kral­ları, Ingiltere kralı) burada ağırlamış­tır. Atatürk 10 Kasım 1938’de bu sa­rayın 71 numaralı odasında öldü.

Dolmabahçe Sarayı şimdi halkın ziyaretine açık bir kamu malıdır.

Bu yazı 279 kere okundu.
Etiketler:
Dolmabahçe Sarayı
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler