Dimitriy  Mendeleyev KİMDİR

Paylaş
 

 

Dimitriy  Mendeleyev KİMDİR (1834-1907)

Tanınmış Rus kim­yageridir. Elemanları atom ağırlıklarına gö­re sınıflandırarak (per- yodik) «çevrimsel sistem»! kurmuştur. Ayrıca galyum, sandi- yum, germanyum gibi elemanların da yarı kâ­şifi sayılır, çünkü Mendeleyev, bu ele­manlar keşfedilmeden Mendeleyev önce, var olabilecekle­

rini ileri sürmüştü

Mendeleyev, on yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Siberya’da Tobolsk şeh­rinde doğdu. 1856’da Petersburg Üniversite­si kimya fakültesini bitirdi. 1863’te aynı üni­versitenin teknoloji enstitüsüne kimya profe­sörü oldu. 1890’da profesörlükten istifa edio ağırlıklar-ölçüler dairesinde müdür olarak çalıştı, ölünceye kadar bu görevinden ayrıl­madı.

Mendeleyev çevrimsel sistem üzerindeki ça­lışmalarla tanınmış, ayrıca sıvıların genişle­meleriyle, gaz haline geçmeleriyle ilgili ka­nunları da bulmuş, petrolün Özellikleri, aslı üzerinde de uzun zaman çalışmıştır. En ilgi toplıyan eseri 1868’de yayınlanan «Kimyanın

Esasları» adındaki kitabıdır. AAendeleyev ayrı­ca çok iyi bir öğretmendi. Evinden kimya meraklısı öğrenciler hiç eksik olmazdı. Men- deleyev’in anlattıkları birçoklarının seviyesi­ne göre ağır olmakla beraber, bunlar sırf onun tatlı ders anlatışını dinlemek için ders­lere giderledi.

Bu yazı 180 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler