Descartes Kimdir?

Paylaş
 

Descartes Kimdir?

Descartes, 1628’den itibaren, on beş yıl süren geziler, savaşlar ve se­rüvenlerden sonra yerleştiği Hollan­da’da, batı düşüncesini altüst eden bir felsefe sistemi kurdu.

Öğrendiğinin, gördüğünün, duydu­ğunun, inandığının hepsini birden büsbütün silerek, her şeyden kuşku­lanmağa başladı. Yalnız tek bir şey­den emindi: düşüncenin varlığı («dü­şünüyorum, o halde varım!»). Bura­dan hareketle, evrenin açıklamasını

Metot Üzerine Konuşma'(1637) hep karmaşıktan basite inerek, ger­çeği kuşatmaya yarayacak kuralları bir bir saydı.

‘Felsefeyi, bütün inceleme kitapla­rının Latince yazıldığı bir çağda, Fransızca yazarak ve «sağduyu dün­yada en iyi bölüştürülmüş şeydir» di­yerek, herkesin, uzman olmayanların bile anlayabileceği bir duruma indir­gedi.

Descartes her tür araştırmanın pra­tik niteliği üzerinde ısrarla durur. Ona göre en önemli ‘bilimlerden me­kanik, insanlara yardım edecek ma­kineleri yapma sanatı; ‘tıp, vücudu ve ruhu tedavi etme sanatı; ahlâk, mutlu yaşama sanatıdır.

Descartes, zamanının bilginleriyle, hükümdarlarıyla ve soylularıyla iliş­ki kurmuştur. Ona hayran olan İs­veç kraliçesi Kristina, Descartes’ı sa­rayına davetti. Descartes, elli dört ya­şında Stockholm’de öldü.

Bu yazı 118 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler