denizkestanesi ve derisidikenliler

Paylaş
 

denizler ve okyanuslar

Derisidikenlilerin en önemli özel- fesinden liği ışınst simetrili olmalarıdır: bun- den|Z hayvanları, larm ne önü, ne arkası, ne sağı, ne solu vardır. Mandalina biçiminde o- lan denizkestanesinin kalkerden bir iskeleti vardır ve üzeri dikenlerle kap­lıdır. İçinde beş uzun diş bulunan ağzı alt yüzünde, anusu ise sırt yü- zündedir. Bu hayvanların pek kar­maşık bir sindirim borusu, bir dola­şım sistemi ve bir sinir sistemi var­dır. Erkeği ve dişisi ayrıdır: güzel kırmızı renkteki üreme izenlenmiş bir alıcıya bırak- ;emici, birkaç radyofarın ve- bağdaştırarak, harita üzerin- n yerini bulabilir;

denizyıldızları

Denizyıldızı bir merkezî diskten çı­kan beş uzun kolundan tanınır. Mid­yeleri çok sever ve onları garip bir biçimde yer: kollarını midyenin ka­buğuna yapıştırarak açılmaya zorla­dıktan sonra, midesini eldiven par­mağı gibi tersyüz ederek avının yu­muşak bölümlerine yapıştırır; mid­ye, mide çeperi tarafından sindirilir. Denizyıldızlarının bir özelliği vardır: kollarından biri kesilecek olursa ye­niden uzayarak yerine gelir (buna ye­nilenme denir). Tek başına kalmış bir kol, merkezî diskin bir bölümü de kalmış olmak şartıyla, yeniden tam bir denizyıldızı bile yaratabile­cek özelliktedir.

Bu yazı 62 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler