Demokrasinin Temel İlkeleri

Paylaş
 

Demokrasinin Temel İlkeleri

Demokrasi günümüzün en çok tercih edilen yönetim şeklidir.Ancak demokrasinin gerçek anlamda hayat geçmesi için Demokrasinin Temel İlkeleri tam anlamıyla uygulanmalıdır.Demokrasinin Temel İlkeleri eğer sağlıklı şekilde uygulanamıyorsa o ülkede demokrasi sağlıklı şekilde hayat bulamaz ve gerçek anlamda gelişemez.

Demokrasi insanoğlunun bugüne kadar geliştirdiği en mükemmel yönetim şekillerinden biri kabul edilmektedir. Bugün dünyanın çok önemli bölümünde demokrasi ile yönetilen ülkeler bulunmaktadır. Ancak hala gerçek anlamda demokrasinin temel ilkelerinin oturmadığı ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut .

Peki Demokrasinin Temel İlkeleri nelerdir .İsterseniz bu yazımızda buna kısaca değinelim .Demokrasideki birinci temel ilke Milli Egemenliktir .Bilindiği gibi bir yönetim şeklini belirleyen şey egemenliğin kime ait olduğu dur .Demokraside egemenlik millete aittir ,yani ülkeyi yönetme gücünü tam anlamıyla millete verilmiştir .millet egemenlik gücünü direkt olarak kullanamasada seçtiği temsilciler aracılığıyla yani milletvekilleri aracılığıyla bu gücünü hayata geçirir .Seçilen milletvekili ve diğer yöneticilerde yönetme gücünü halktan alırlar. Bu yüzden de sürekli halka karşı sorumlu davranmak ve yetkilerini yasalar çerçevesinde kullanmak zorundadırlar .Demokrasilerde hiç kimse zorla iktidara gelemez ve zorla iktidardan indirilemez, başa geçecek olanları halk seçer ve gerektiğinde de seçimler yoluyla seçtiği kişilerin yerine başkalarına getirebilir .Kısaca Milli Egemenlik esastır ve Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir  bu demokrasinin en temel ilkelerinden birisidir.

Demokrasiye değerli kılan bir diğer özellik de hürriyet ve eşitlik tir.Hürriyet başkalarına zarar vermeden istediğimiz şeyleri dilediğimizce yapabilmektir .Dolayısıyla demokrasilerde insanlar hürdür ,yani istedikleri gibi yaşayabilirler başkalarına zarar vermedikleri sürece hayatlarını kendi beklentilerine göre inşa edebilirler düşüncelerini özgürce ifade edebilir ve düşüncelerini eğer suç teşkil etmiyorsa hayata geçirmek için çaba sarf edebilirler .

Eşitlik ise hiç kimsenin ayrımcılığa tabi olmaması ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesidir .Demokrasilerde insanlara ayrımcılık yapılamaz insanlar istedikleri şekilde yaşayabilir ve birbirlerinden bambaşka olabilirler .Irkları farklı olabilir siyasi düşünceleri farklı olabilir veya cinsiyet ayrımcılığına tabii olunamaz .Bu demokrasinin en önemli en temel ilkelerinden birisidir .

Bir diğer ülke ise siyasi partilerdir. Demokratik yönetimlerde ülkenin nasıl yöneticiliğine dair birçok fikir ortaya çıkabilir ve bu fikirler etrafında toplanan insanlar kurdukları siyasi partilerle düşüncelerini planlı programlı bir şekilde ülke siyasetine yansıtmaya karar verebilirler .Siyasi partiler sayesinde bizler kendi dünya görüşümüze uygun kişilerin seçimler yoluyla seçilmesini ve iktidara gelmesini sağlarız .O yüzden de siyasi partiler demokrasinin en vazgeçilmez unsurlarından birisidir.Ülkemizde ilk kurulan siyasi parti Halk Fırkası idi daha sonra bu parti Cumhuriyet Halk Fırkası adını almış. 1950’lere gelindiğinde ise Demokrat Parti kurularak ilk defa Türkiye’de çok partili hayata geçilmiştir .Siyasi partiler anayasa ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak hareket ederler ve gerekli kurumlar tarafından siyasi partiler sürekli denetlenir .Bu kurumlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi dir .Siyasi partiler ülkedeki temel esaslara uygun hareket etmek zorundadırlar, anayasa ve yasaların dışına çıkan hareketleri nedeniyle siyasi partiler ceza alabilir. Hatta gerekirse tümüyle kapatılabilir .Ancak bir ülkede siyasi partilerin tümüyle kapatılması demokrasi açısından çok da hoş bir durum değildir .Siyasi partiler ikiye ayrılır iktidar partisi ve muhalefet partisi olmak üzere .En çok oyu alan parti veya partiler iktidarı ele geçirmiş olur ve 5 yıllığına ülkeyi yönetmek gücü iktidar partisinde verilir .Ancak iktidar partisini denetleyecek olan Muhalefet partileri sürekli ve düzenli bir şekilde iktidara gelebilmek için çaba sarf ederler ve halkın beklentilerini karşılayan bilirlerse diğer 5 yıl ülkeyi yönetme gücüne sahip olabilirler.

http://bilelimmi.com/6-demokrasinin-seruveni-etkinlik-sunusu/

http://bilelimmi.com/cumhuriyet-yonetimi/

http://bilelimmi.com/cumhuriyetbayrami-konusma-metni/

Bu yazı 368 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler