Danişmentliler

Paylaş
 

Danişmentliler

 

Bilindiği gibi Türkler Anadolu ‘yu daha önce defalarca seferleriyle yıpratmışlardı .İskitler Avrupa Hun Devleti Sibirler gibi değişik Türk kavimleri Anadolu’ya akınlar düzenlemiş ve buradan ganimet elde ederek geri dönmüşlerdi .Ancak Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı yapılan seferler ise daha çok Oğuz boylarına  nasip olmuş ve Büyük Selçuklular zamanında Tuğrul ve Çağrı Beyler Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı ilk seferleri düzenlemişlerdir .Alparslan zamanında ise bu çabalar doruk seviyesine çıkmış ve Alparslan’ın kazandığı Malazgirt Meydan muharebesinden sonra Bizans’ın özellikle Doğu Anadolu’daki gücü büyük ölçüde kırılmaya başlamıştı . Malazgirt Savaşından sonra Alparslan’ın emriyle Türk beyleri ve kumandanları Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı seferleri düzenlemişlerdir onlardan bir tanesi de Danışmentliler dir .Danışmentliler Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas şehri merkezde kurulmuş ve o dönemde kurulan ilk Türk beylikleri arasında en güçlü ve en etkili olanların başında gelmiştir .Daha sonra Hakimiyet alanını genişleten Danışmentliler Malatya bölgesine Amasya’ya Tokatı ve Kayseri’ye kendi topraklarına katmayı başarmışlar hem ekonomik hem askeri hem siyasi anlamda giderek güçlenmiş lerdir .En güçlü hükümdarlık dönemi ise Emir Gazi ye nasip olmuştur diğer adıyla Melik Gazi olarak da tanınan bu hükümdar danişmentlileri gücünü en üst seviye çıkarmayı başarmışlartır. 1080 yılında kurulan bu beylik Anadolu Selçukluları ile rekabet halindeydi, kendisini Anadolu Selçuklularına alternatif olarak gören Danışmentliler özellikle Anadolu Selçuklularının içine düştüğü karışıklıklar ve taht kavgaları sırasında siyasi ve askeri gücünü arttırmaya topraklarını genişletmeye çalışmışlardır. Anadolu Selçukluları da Danişmentlileri kendilerine rakip olarak gördüğü için bu beyliğin çok fazla güçlenmesinden yana değiller di, ama bu iki devlet arasında özellikle haçlılara karşı başarılı savaşlar yapılmış ve ittifaklar kurulmuştu .Aynı şekilde danışmentliler doğudan gelen Ermeni tehlikesine karşı da Anadolu’nun korunmasına çaba sarf etmiş ve Bizansla da mücadeleyi boş geçmemiş fırsat buldukça Bizans’ın Üzerine de seferleri düzenlemişlerdir .İlk medrese Danışmentler zamanında kurulmuş ve böylece eğitim alanında büyük bir adım atılmıştı .Yağıbasan Medresesi olarak tanınan bu medrese Tokat Niksar’da kuruldu ve günümüze kadar da gelmeyi başardı .Bugün Yağıbasan Medresesi turistler tarafından yoğun bir şekilde ilgi ile karşılanmakta .Danışmentler den günümüze kalan en önemli mimari eserlerden birisi de Kayseri Ulu Cami dir.

Bu Cami o dönemki Türk mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olarak kabul edilir .Danışmentler hükümdar Muhammed’in döneminden sonra Kayseri ,Sivas, Malatya olmak üzere 3 kola ayrılmışlardı .Anadolu Selçukluların Anadolu’da Türk Birliği’ni sağlamak ve Anadolu’ya tümüyle Hakim olabilmek için diğer Türk Beylikleri ne yaptığı gibi Danışmentler üzerine de seferleri çıkmış ve İkinci Kılıçarslan döneminde danişmentlilere son verilmiştir .Böylece Anadolu’daki siyasal Birlik büyük ölçüde sağlanmış oluyordu .Danışmentliler Anadolu’nun Türkleşmesinde oldukça etkili olan özellikle haçlılara karşı Bizans’a karşı ve Ermenilere karşı verilen mücadelede büyük kahramanlıklar gösteren çok özel bir beylikti Danişmend Ahmet gazi ve Danişment beylerinin Bizans imparatorluğuna karşı verdikleri bu onurlu ve büyük mücadeleyi anlatan Danişmendname Danişmentlilerden günümüze kalan en önemli edebi eser olarak karşımıza çıkar. Bu destan halk arasında dilden dile dolaşmış ve daha sonra Türkiye Selçukluları zamanında yazıya geçirilerek günümüze kadar taşınması sağlanmıştır .Danışmentler birçok konuda olduğu gibi ekonomi anlamda da önemli bir gücü erişmiş dir ve bunu sağlayabilmek içinde kendi adlarına para bastırmayı başarmışlardır .Günümüzde Danişmentlilerden kalan eserler hala ilgi çekmeye ve turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaya devam ediyor.

http://bilelimmi.com/anadoluya-yapilan-turk-akinlari/

http://bilelimmi.com/turkiye-selcuklu-devleti/

http://bilelimmi.com/danisment-gazi/

Bu yazı 264 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/