• DOLAR
  7,2330
 • EURO
  8,6067
 • ALTIN
  479,75
 • BIST
  1,1881
Coğrafi Keşifler Nedenleri ve Sonuçları

Coğrafi Keşifler Nedenleri ve Sonuçları

Coğrafi Keşifler Nedenleri ve Sonuçları

Coğrafi Keşifler Nedenleri ve Sonuçları yüzyıllardan beri araştırılmaya ve incelenmeye devam edilmekte.Bu o kadar önemli bir gelişmedir ki Dünya nın tüm gidişatını kökten değiştirmiştir.Coğrafi Keşiflerin Nedenlerini ve Sonuçlarını ele aldığımız bu yazımızda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları bulabileceksiniz.

Dünya tarihinin gidişatını değiştiren çok önemli olaylar vardır Bu olaylardan bir tanesi de hiç kuşkusuz coğrafi keşif nedir Coğrafi keşifler bütün dünyanın kaderini değiştirmiş Orta Çağ boyunca karanlık bir dönemi yaşayan Avrupa’ya yeni kapıları açmış ve Avrupa’yı hem ekonomik hem askeri hem de siyasi anlamda yepyeni bir aşamaya geçmesine olanak sağlamıştır .Coğrafi Keşiflerden önce Dünyada sadece 3 kıta bilinmekteydi Asya ,Avrupa ve Afrika Kıtaları çoğu zaman Afrika Kıtasının Kuzey tarafları dışında diğer yerleri bilinmemekteydi .Amerika Avustralya Uzak Doğu Çin Hindistan tarafları da Avrupalılar tarafından bilinmeyen topraklar olarak gözükmekte idi. Ancak coğrafi keşifler ile birlikte bir anda bütün dünya Avrupa’nın ulaşabileceği bir alan haline geldi ve Avrupalılar bu fırsatı fazlasıyla değerlendirerek ekonomik askeri ve siyasi anlamda bir sıçrama elde ettiler.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Peki Yüzyıllar boyunca yapılamayan bu coğrafi keşifler nasıl gerçekleşti .Aslına bakarsan Coğrafi keşifler de ki en büyük sorunlardan bir tanesi denizcilerin açık denizlere çıkamamasıydı .Çünkü açık denizlerde yön bulma kabiliyeti bulunmadığı için gemiler bir süre sonra yollarını kaybedebilmekte ve denizcilerde derin Okyanus boşluğunda açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalıp ölebilmektelerdi .O yüzden de yapılan seferler karadan çok fazla uzaklaş olmadan yapılmaktaydı ki bu da sınırları oldukça daraltıyordu. Ancak pusulanın bulunması bu kaderi kökünden değiştirdi ,artık Cesur Denizciler Pusula sayesinde okyanusun ortasında dahi yönlerini çok kolay bulabiliyorlar ve kaybolma korkusu yaşamadan istedikleri yönde hareket edebiliyorlar dı .Bu da coğrafi keşiflerin en önemli araçlarından unsurlarından birisi haline getirmişti Pusulayı .Yine dayanıklı ve sağlam gemilerin yapılması coğrafi keşifleri hızlandıran etkenlerden birisiydi daha önce yapılan gemiler büyük okyanus dalgalarına yeterince dayanıklı değildi ve okyanuslarda yaşanan büyük Fırtınalar kasırgalar bu gemilerin çok kolay bir şekilde batmasına gemicilerin hayatlarını kaybetmesine yol açabilmekteydi, ancak yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde yapılan gemiler çok daha dayanıklı ve çok daha güçlü bir şekilde okyanusa açılabilmektedir ki bu da Açık denizlere çıkan denizci sayısını arttırmaktaydı. Haritacılık ve coğrafi bilgi birikimi giderek artmış ve yapılan yeni çalışmalarla Avrupalılar dünyayı daha yakından tanıma şansını elde etmişlerdi .Ancak Coğrafi Keşifler’in en önemli nedeni kuşkusuz ekonomik de baharat ve İpek Yolu’nun Osmanlı Devleti ve Memlüklerin elinde olması Avrupalıların  Çin’den Hindistan’dan gelen ipek baharat gibi bir çok değerli eşyaları ellerine gelene kadar fiyatlarının yükselmesine  ve Avrupalılar istedikleri karları elde edememelerine yol açıyordu. Avrupalılar arasında Çin eve Hindistan’a direkt ulaşmak ve Arap Müslüman tüccarlardan aldıkları bu malları direk yerinden elde etmek hatta bu bölgeleri sömürge altına alma hayali doğdu .Bir diğer neden de İstanbul’un fethi İstanbul’un fethi ile birlikte özellikle İpek Yolunun hakimiyeti tam anlamıyla Türklerin eline geçmişti. Katolik kilisesinin çok büyük bir hayali vardı o da Katolik anlayışını bütün dünyaya yayabilmekti.Katolik kilisesi coğrafi keşiflere katılan denizcilere ve devlet adamlarına sınırsız bir destek sağlamış onları bu görevin kutsal bir görev olduğunu ve sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda dini anlamda da Bütün dünyaya hakim olunması gerektiği anlayışı aşılanmış da tüm bu gelişmeler büyük bir devrime yol açtı .

İlk defa Bartelmi Diaz 1487 de Ümit burnunu buldu Ümit burnunu keşfedilmesi Hindistan’a giden yolun kapılarını Avrupalılara açılması anlamına gelmekteydi. Kristof Kolomb 1492’de çok daha büyük bir devrime yol açtı ve sürekli batıya hareket ederek Amerika kıtasını keşfetti her ne kadar başlangıçta keşfettiği bu bölgenin yeni bir kıta olduğunu anlayamasada daha sonra yaptığı seferlerde ele geçirdiği alanları genişletti .Ancak onun arkasından 1506 da Amerika Vespucci buranın yeni bir kıta olduğunu dünyaya duyurmuş olduğu ve bu kıtanın adı da bu yüzden Amerika olarak adlandırıldı .Hindistan Deniz yolunun keşfedilmesi ise Coğrafi keşiflerde yaşanan en kritik gelişmelerden birisidir .Vasco da Gama 1498 de Bartelmi Diaz ın yapamadığını yaptı ve Ümit burnunu geçerek Hindistan’a ulaştı Tüm bu gelişmeler Orta Çağ boyunca Avrupa’ya hakim olan Skolastik düşünce felsefesini derinden sarstı .Çünkü kiliseye göre Dünya yuvarlak değil düzdü ya o yüzden de etrafında dolaşılamazdı .Halbuki yapılan tüm keşifler ve elde edilen veriler dünyanın bir yuvarlak şeklinde olduğunu ortaya koymaktaydı .Ancak henüz Dünyanın yuvarlak olduğu tam anlamıyla kanıtlanmamıştır İşte bu son hamleyi ise ünlü Kaşif Macellan gerçekleştirdi Macellan yakın arkadaşı Del Kano ile birlikte 1519- 1522 yılları arasında gerçekleştirdiği büyük sefer sayesinde dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayacak da her ne kadar Macellan Filipinler’de yerliler yapılan savaşta öldürürse de onun yolculuğunu devam ettiren arkadaşı Del Kano büyük bir başarıya imza atmış ve Coğrafi keşiflerde dönüm noktası olabilecek bir şey gerçekleştirmişti .Yani dünyanın yuvarlak olduğunu tam anlamıyla kanıtlamıştır .

Coğrafi Keşiflerin  Sonuçları

Coğrafi Keşifler’in çok çok önemli sonuçları oldu en başta söylemek gerekir ki Coğrafi Keşifler hem Avrupa’nın hem de bütün dünyanın kaderini baştan sona değiştirdi .Dünya ilk defa gerçek anlamıyla tüm boyutlarıyla tanındı güne kadar bilinmeyen Amerika kıtası gibi Avustralya Kıtası gibi Antartika gibi Afrika’nın batı güney tarafları gibi Hindistan Çin tarafları Avrupalılar ve tüm dünya tarafından tanınır hale geldi ve dünyanın yuvarlak olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Türk İslam dünyası açısından ise Coğrafi Keşifler tam bir yıkama yol açtı. Daha önce İpek ve baharat yolunu hakimiyeti altında tutan Müslüman Türk devletler ve Arap devletleri ekonomilerini geliştiriyor ve batılı devletlere karşı büyük üstünlük sağlıyorlardı .Ancak bu üstünlük tam anlamıyla batı dünyasında geçmiş oldu. Avrupalılar  Hindistan’ı ,Uzak Doğuyu, Amerika Kıtasını bir sömürge haline getirdiler ve buradan elde ettikleri ipeği çiniyi, baharatı daha bir çok değerli madeni özellikle Amerika Kıtasından elde ettikleri Gümüş ve altını Avrupa’ya çok düşük maliyetlerle getirmeyi başardılar ve bu da Avrupa’nın ekonomisini bir anda dünyanın merkezi haline getirdi. Türk ve Arap dünyasında ise ekonomik anlamda bir gerileme yaşandı özellikle Akdeniz limanları önemini kaybetti .Bunun yerine Atlas Okyanusu kıyısındaki Avrupa şehirleri dünyanın Ticaret merkezleri haline gelmeye başladı  . İslam dünyasının liderliğini sona erdirdi ve İslam dünyası giderek fakirleşirken batı dünyasında ise muazzam bir sermaye birikimi oluşmaya ve kapitalist sisteme doğru bir geçiş yaşanmaya başladı. Avrupa’nın önemli Devletleri birer sömürge imparatorluğuna dönüştüler Coğrafi keşiflerde ilk atağı gerçekleştiren İspanya ve Portekiz bu bayrağı en başta devraldı ve çok zekice davranarak ünlü denizcileri destekleyerek dünyanın çok değişik bölgelerinde İspanya ve Portekiz hakimiyetini kurmayı başardılar. İspanya’nın ve Portekiz’in elde ettiği bu Muazzam güç diğer Avrupa Devletlerini de yakından etkiledi. Ve arkasından İngiltere Fransa ve Hollanda dünyada henüz sömürgeleştirilmiş  yerleri ele geçirmek için bu devletlerle rekabete girdiler .Hatta zaman zaman çok ciddi savaşlar yaşandı .Ticaretin Avrupa’da gelişmesiyle birlikte yepyeni bir sınıf olan Burjuva sınıfı ortaya çıktı .Burjuva Ticaretle uğraşan ve gelirini ticaretten elde eden zengin kişilere vermekteydi burjuvalar bir süre sonra Avrupa’nın soylularıyla rekabete girmiş ve soyluların elindeki siyasi üstünlüğe ortak olmaya çalışmış bunu da Fransız İhtilali ile büyük ölçüde başarmışlardır .Böylece Avrupa’da yaşanan Feodalite rejimi yıkılmaya başlanmış burjuvanın desteği ile güçlenen sanatçı ve bilim adamı sınıfı Avrupa’da Rönesans hareketinin doğmasına olanak sağlamıştır. Coğrafi Keşifler’in dünya tarihi açısından en olumsuz yanlarından birisi ise köleliğin ortaya çıkmasıydı. Özellikle Afrika kıtasının keşfedilmesi ile birlikte burada bulunan siyah ırk Avrupalılar tarafından aşağı bir ırk olarak görülmüş hatta çoğu zaman insan yerine bile konulmamış bu yerlerden zorla ele geçirilerek özellikle Amerika kıtasına Pamuk tarlalarında ve diğer tarlalarda köle olarak çalıştırmak için taşınmıştı .Aynı şekilde Avrupa ya da milyonlarca Afrikalı köle olarak getirilmiş ve Yüzyıllar boyunca köle olarak kullanılmışlardır .Dünya ırkları arasında inanılmaz bir yakınlaşma ve karışma oldu .Avrupa’dan Amerika’ya çok büyük göçler yaşandı özellikle Kuzey Amerika Kıtası Avrupa’dan gelen halklar tarafından neredeyse istila edildi ve burada daha sonra kurulacak olan Amerika Birleşik Devletleri’nin temelleri atılmış oldu. Coğrafi keşifler Avrupa’yı ekonomik anlamda çok güçlendirdi ve Avrupa’da giderek yoğun bir sermaye birikim oluşmaya başladı .1700 1800 lü yıllarda oluşmaya başlayan bu yoğun sermaye birikimi daha sonra Sanayi İnkılabı na yol açtı ve Avrupalılar Sanayi İnkılabı ile birlikte daha da acımasız bir Sömürgecilik yarısına girerek ilk coğrafi keşiflerden farklı olarak dünyadaki tüm kaynakları ele geçirme gayreti içine düştüler. Bu da Türk İslam dünyası için çok yıkıcı sonuçlara yol açtı .Mesela Osmanlı Devleti Avrupalı devletler tarafından sömürgeleştirilecek ve işgal edilebilecek bir devlet olarak algılanmaya ve bu şekilde hareket edilmeye başlandı .Coğrafi Keşifler’in En önemli sonuçlarından bir tanesi de hiç kuşkusuz Hristiyanlığın yayılması oldu .Avrupalılar ele geçirdikleri bölgelerdeki toplumların dinlerini bazen kolaylıkla ama çoğu zaman zor kullanarak değiştirdiler ve böylece Katolik Kilisesi bütün dünyada çok büyük bir güce erişti .Aynı zamanda Hıristiyanlığın diğer Kolları da dünyaya yayılma olanağı bulmuş oldu. Coğrafi keşifler sonuç olarak ekonomik çıkarlar ile başlamış Ancak daha sonra ortaya çıkardığı Rönesans ,Reform Hareketi ,Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabının temellerinin atılmasına ve hem Avrupa’nın hem de bütün dünyanın kaderinin değişmesine yol açan son derece kapsamlı ve etkileyici bir gelişme olarak Dünya Tarihindeki çok özel yerini almıştır.

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinin-ekonomik-yapisi/

http://bilelimmi.com/sanayi-inkilabi/

http://bilelimmi.com/macellan-kimdir-2/

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM