ÇOCUK FELCİ NEDİR?

Paylaş
 

ÇOCUK FELCİ NEDİR?

Omuriliğin ön boynuz hücre­lerinin iltihaplanması so­nucunda görülen bir virüs hastalığı. Virüsler, canlı hücre dışında yaşayamayan, bakteriler­den çok daha küçük mikroorganizmalardır. Çocuk felci poliyonıiyelit virüsü, bilinen en küçük virüslerdendir. Virüsün sebep olduğu en önemli bozuk­luk omurilikte yaptığı doku harabiyetidir. Buna bağlı olarak felçlerin ortaya çıkması hastalığın korkutucu bir sonucudur.

Hastalık ilk defa 1840 yılında Heinc adlı araştırıcı tarafından tarif edilmiştir. 1877’de Stockholm’de çıkan ufak bir sal­gında Medin adlı araştırıcı hastalıği incelemiştir. Hastalık bu sebepten dolayı “Heine-Medin Hastalığı” olarak tıp literatürüne geçmiştir. 20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Amerika’da 50-100 kişilik küçük salgınlara rastlanırken, 1913’den sonra binlerce kişiyi etkileyen büyük salgınlar görülmüştür.

 

Hastalık amili olan virüsün insan vücuduna girişi hazım sis­temi yoluyladır. Hasta, virüsü öksürük vc tükürükle etrafa saçar. Lâğım suları, hastaların dışkıları ile bulaşmış sular ve lâğımların aktığı deniz suları aylarca virüs taşıyıcı özelliğini korur. Mikrop, yenilen çiğ’ besinlerle ve içilen sularla da bulaşabilir. Kuluçka devresi 3-10 gündür.

Çocuk felci hastalığı insan vücudunda 3 şekilde kendisini gösterir.

1) Abortif tipi: Görünmeyen, belirsiz enfeksiyon da denir. Çocuk felci salgınlarındaki vaka­ların % 90-95’inı bu tip teşkil eder. Hastalığı bu şekilde atlatan­lar hastalandıklarının farkında olmazlar. Bunlarda çocuk felci sadece hafif bir ishal, ateş, halsiz­lik, bulantı, soğuk algınlığı veya kas ağrıları ile kendini belli eder. Birkaç günde geçer ve geçtikten sonra salgınlara karşı şahısta bağışıklık bırakır.

2)    Felçsiz poliyomiyelit (büyük hastalık): Çocuk felcinin bu tipinin erken belirtileri kusma ve şiddetli başağrısıdır. Sonra ense» vücut ve bacaklarda ağrılar ve devamında ense sertliği görü­lür. İlerlerse bacak ve kollarda geçici felçler meydana gelebilir.

3)    Paralitik (felçli) poliyomi- yelit: Virüs merkezi sinir siste­minde kalıcı tahribat yapar. Tahrip olan bölgeye bağlı olarak, vücudun çeşitli yerlerinde az veya şiddetli felçler görülür. Eğer solunum kasları tutulursa solu­num felcine bağlı ölüm olur.

Çocuk felci salgınları genel­likle yaz aylarında, sonbaharda olur. Çocuklar kadar erişkinleri de etkileyebilir. Beş yaşından küçük çocuklarda daha sık rast­lanır. Başlangıçta ateş, baş ağrısı, kol, boyun ve barsaklarda kasıl­malar, halsizlik gibi çeşitli belirti­ler olur.

Bu hastalığın ilâçla tedavisi yoktur. Masaj ve fizik tedavi; ola­yı sınırlı bir bölgede bırakmada ve sakatlığın yaygın olmasını ön­lemede faydalı olur.

Çocuk felci hastalığından birçok çocuk sakat kaldığı için, bu hastalıktan korunma sosyal açı­dan önemlidir. Korunmanın en iyi yolu aşıdır. Aşılama yıllar süren bir bağışıklık bırakır.

Çocuk felcinin şu anda 2 çeşit etkili aşısı mevcuttur. “Ölü Saik” aşısı kas içine uygulanır. “Canlı Sabin” aşısı ağızdan verilir. Her çocuk kampanyalar yolu ile aşılanmalı, böylece korunma sağlan­malıdır. Çocuk doğunca iki aylıktan itibaren aşılama yapılır. 4. ve 6. aylarda aşı tekrarlanarak çocuk bağışıklanmış olur. Sabin aşısı küçük bebeklere şekerli su ile verilebilir. Çocuk ateşli veya ishal ise veya son 4 hafta içeri­sinde kızamık aşısı olduysa aşıyı ertelemek iyi olur.

Bu yazı 131 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler