• DOLAR
  6,7688
 • EURO
  7,6343
 • ALTIN
  366,99
 • BIST
  1,1292
  Claude   BERNARD KİMDİR

  Claude   BERNARD KİMDİR

  Claude   BERNARD KİMDİR ( 1813-1878)

Fransız fizyoloji bil­ginidir. Villefranche’ de Saint-Julien köyün­de doğdu. Öğrenimini Lyon kolejinde yaptı. Sonra bir eczanede yardımcı olarak çalış­tı. Boş vakitlerinde «La Rose du Rhöne» adlı bir komedi yaz­dı. Bu komedi başarı­sından dolayı, daha sonra, «Arthur de Bre- tagne» piyesini hazır­ladı. Eserini tanıtabilmek için Paris’e gitti, fakat orada Saint Mare Girardin adlı eleş­tirmeci tarafından tıp öğrenimine teşvik edil­di. Büyük fizyoloji bilgini T. Magendie’nin asistanı olarak çalıştı. 1855’te onun hasta­nedeki yerini aldı, tıp alanında büyük ke­şiflerde bulundu.

Claude Bernard’ın fizyoloji alanında yap­tığı en önemli iş, karaciğerin glikojen salgısı üzerindeki araştırmalarıdır. Bu çalışmaları­nın sonucu olarak şeker hastalığını meydana getiren bazı sebepler açıklanabilmiştir.

Paris’te, 1878 de, öldüğü zaman Claude Bernard için, daha önce hiçbir bilim ada­mına yapılmamış olan muhteşem bir cenaze töreni yapıldı.

Bütün araştırmaları ve görüşleri on yedi ciltlik bir eserde toplanmıştır.

BERNHARDT, Saralı ( 1845-1923)

Son çağların en tanınmış kadın tiyatro artistidir. Musevi asıllı bir Fransız ailesin­den gelen Saralı Bernhardt Paris’te doğdu. Bir manastırda yetiştirildikten sonra, on üç yaşında, tiyatro öğrenimi için, konserva- tuvara gönderildi. Buradaki başarısı sonu­cunda, 1861’de Traje­di Mükâfatını, 1862’ de Komedi Mükâfatı­nı kazandı.

Sarah Bernhardt sahne hayatına Co­medie Française’de başladı. Önce, Raci- ne’in «Iphigenie en Aulide» piyesinde kü­çük bir rol aldı. Son­ra Odeon Tiyatrosu’n- da oynadığı «Kıral L,ear» piyesi ile bü­yük kabiliyetini bel- Sarah Bernhardt li etti. Fransa-Alman-
ya savaşından sonra tekrar Comedie Fran- çaise’e geçerek Racine’in ve Victor Hugo’nun piyeslerinde oynadı.

Sarah Bernhardt «Altın ses» i ve telâffuz güzelliği ile tanınmıştır. Victorien Sardou, «Theodora», «La Tosça» ve «Cleopatra» pi­yeslerini özel olarak onun için yazmıştır.

Sarah Bernhardt 1880’cJe Comedie Fran- çaise’den ayrılarak bîr dünya turnesine çıktı. Önce Londra’ya, sonra Danimarka’ya, Ame­rika’ya, Rusya’ya ve Avustralya’ya gitti. Bu turnede oynadığı en önemli piyesi «Kamel- yalı Kadın» dır.

 • 882’de, Londra’da, Jacques Damala adlı bir aktörle evlendi; bir yıl sonra ayrıldı. 1893’te Paris’e döndü. Renaissance Tiyatro­su yönetmeni oldu. 1899’da «Sarah Bern­hardt Tiyatrosu» nu kurdu, «La Tosça» yı oynadı. Aynı yıl «Hamlet» in Fransızca çe­virisini sahneye koydu, Hamlet rolünü oy­nadı. 1914’te kendisine Legion d’honneur nişanı verildi.

1915’te, geçirdiği bir hastalık sonunda iki ayağı da tutmaz oldu. Amerika’yı bir­kaç defa ziyaret edip büyük ilgi topladı. Asıl büyük başarısını bu sıralarda elde etti. Bi­rinci Dünya Savaşı başlamıştı. Fransa Ame­rika’da sempati yaratmak, Yeni Dünya’dan yardım görmek istiyordu. 70 yaşındaki Bern-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦

i SARAH BERNHARDT’INİ

ÖLÜM MERAKI

♦ ♦ ♦ ♦

X Sarah Bernhardt konservatu- ♦ $ vara gönderilirken «Ben tiyatro $

 • artisti olmak istemiyorum!» di- ♦
 • ye bağırmış, ter ter tepinmişti *
 • Herşeye rağmen artist oldu, hem }
 • de büyük bir artist.

İ En çok başarı kazandığı sah- X

 • neler daima ölüm sahneleri ol- ♦
 • muştur. Çocukluğundan beri ölii- ♦ X me karşı garip bir zaıf ve merak X
 • Eline biraz para ge- ♦
 • çer geçmez kendine bir kefen ♦ J hazırlamıştı. Yatarken kefeni X
 • daima yanı başında bulundurur- ♦

X du. Bir defasında da, eve gelen î

 • ♦ { misafirlerine çay ikram ederken, î
 • masasının üzerine örtü yerine ♦
 • kefeni yaymıştı. *
 • Yıllar ve olaylar, Sarah Bern- J
 • lıardt’ı çok değiştirmişti, fakat ♦ X ölüme olan merakı hiçbir zaman ♦
 • kaybolmadı. ♦
 • Paris’te bir temsil gecesi, halk, ♦
 • «Sarah Bernhardt öldü» diye ba- *
 • ğırışmalar duyarak heyecan ve ♦
 • üzüntüyle yerlerinden fırlamıştı, ♦ X sahnenin perdesi hemen indiril- J
 • mis, herkes Sarah Bernhardt’m ♦ X odasına koşmuştu. Odada gördük- » } leri manzara şuydu: Sarah, be- $
 • yaz saten bir elbiseyle, yatağın- ♦ X da sırtüstü, kolları göğsünde ka- • { vuşmuş. yatıyordu. Çenesi kan- ♦
 • lanmıştı. Büyük sanatçının öldü- ♦ | ğüne hiç şüphe yoktu. Tam bu X X acı haber her tarafa yayıldığı sı- }
 • rada Sarah yattığı yerden kalktı, ♦ t kahkahalariyle ortalığı çınlata- X
 • rak bağırdı: ♦

j — «Hayatımın en büyük ve en ♦

î önemli rolünü oynadım!»                              î

 • «
  hardt sahnede oturduğu yerde eski piyes­lerinden muhtelif sahneler oynadı. Büyük vatanseverliği, 70 yaşına rağmen pürüzlen­memiş altın sesi ve eşsiz sanat kabiliyeti bütün Amerika’yı yerinden oynattı. Birçok Amerikan ve Fransız filimlerinde oynıyan sa­natçı 1923’te Paris’te öldü. Sarah Bern­hardt üç kere tiyatrosu ile İstanbul’a ge­lip temsiller vermiştir. «Hâtıralar» ve «Ti­yatro Sanatı» gibi eserleri de vardır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM