Çingenelerin Tarihçesi

Paylaş
 

Çingenelerin Tarihçesi

Çingenelerin tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır ve dünya üzerinde yayıldıkları çok geniş coğrafyayı ele alacak olursak bir çok ülkeyi ve uygarlığıda yakından ilgilendirmektedir. Peki Çingeneler kimdir ve nereden gelmişlerdir. Bu kadar geniş coğrafyalara nasıl yayılmayı başarmışlardır.İşte bu sorular yıllardan beri sorulmaya devam etmekte.Çingeneler hakkında bilinen en temel noktalardan biri kendilerinin Hindu kökenli bir kavim olduklarıdır. Çingeneler genel olarak göçebe yaşmakayatdılar ve Hindistan da bulunan ve toplumu katı bir şekilde sınıflara ayıran kast sisteminin en alt  tabakalarında yer bulabilmektelerdi.

Peki insan yaşamı için son derece elverişli ve dünyanın en kalabalık nüfuslu yerlerinden biri olan Hindistan dan neden ayrıldılar veya neden ayrılmak zorunda kalıp tüm dünyaya yayıldılar. Çingenelerin Hindistan dan ayrılmasını kimi tarihçiler Gazneli Mahmuta bağlarlar. Gazneli Mahmut’un Sindh ve Penjap’ı işgali sırasında 500.000 Hintliyi esir aldığı bilinmekte olup, Hindistan’ı fetheden Müslümanların, bu göçebe durumunda ki çingeneleri savaş ganimeti olarak ülkelerine götürdükleridir ki tarihsel sürece baktığımızda bu teorinin mümkün olabileceği gözlenmektedir. Romanları köle olarak alıp ülkelerine götürülmesi en yaygın teoridir.Bir diğer iddia ise n düşük kast olduğu sanılan Çingenelerin, Müslüman fatihlere karşı paralı asker olarak kullanılmış olabililecekleridir.Buna göre savaşın kaybedilmesi üzerine çingenelerde topraklarını terk etmek ve göç etmek zorunda kalmış olabiliriler.

Bir diğer büyük iddia ise ünlü şair Firdevsi den gelmiştir.Firdevsi’nin Şehnamesi’ne göre MS 420 yılında vatanlarını (Hindistan, Karaçi) terk edip dünyaya yayılan 12.000 kişilik Luri halkı, eğer Çingeneler ise dünyaya yayılmalarının Hindistan’ın işgali ile ilişkisi olamaz.Daha sonraki yüzyıllarda çingenelerin giderek batıya doğru yöneldiklerini   1505’te İrlanda da, 1514’te de İngiltere ‘de nüfus kayıtlarına geçtiğini görmekteyiz. Bu gün neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde çingenelere rastlanmaktadır. Genel olarak Avrupa nın daha çok güney taraflarında bulunan Çingeneler ülkemizde de 750 bin civarında yaşamlarını sürdürmektedirler.

Çingeneler, dünyanın en renkli göçebe topluluklarından biridir.Her ne kadar artık göçebe özelliklerini terketmek zorunda kalmışlarsa da renkli kültürel yapıları canlılığını korumaktadır.Göçebe yaşamı sürdürenler ise çadırlarda veya araba evlerde barınırlar .Sepet maşa sacayağı, ızgara ve bunun gibi eşya yapıp satarak ya da bakır kaplar kalaylayarak geçinirler .Arabalarıyla Maden hurdaları ve kullanılmış kağıtları toparlar kadınlara fala bakarlar müzikte yetenekli derler iyi dans ederler bazı şehirlerin kenar semtlerinde çingene mahalleleri vardır. Hint Avrupa dillerini yakın bir dilde Konuşurlar Fakat daha çok bulundukları ülkenin dilini benimsemişlerdir bütün dünyada 23 milyon çingene vardır

 

Bu yazı 298 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/