Çelebi Mehmet(1. Mehmet)

Paylaş
 

Çelebi Mehmet(1. Mehmet)

Mehmet Çelebi 5. Osmanlı padişahıdır ölümü 1421. Yıldırım Beyazıt Ne oğludur .1391 de Amasya Sancak beyliğine atandı Timur’la yapılan Ankara Savaşı’nda 1402 de yedek kuvvetlerin başında bulundu. Osmanlı ordusu yenilgiye uğrayınca yanındaki kuvvetlerle Bolu taraflarına çekildi .Sonra Amasya’ya döndü ,çevredeki beyleri ani baskınlarla yenilgiye uğratarak Niksar ,Tokat ve Sivas bölgelerini yönetimi altına aldı .1403 Beyazıt Paşa bu Başarılarını sağlanmasında kendisine yardımcı oldu.

Çelebi Mehmet Timur’la anlaşarak onun egemenliğini kabul etti .Timur da bulunduğu yerlerin hükümdarlığını Çelebi Mehmet e verdi Çelebi Mehmet Timur ile birlikte para bastırdı .Timur Yıldırım Beyazıt’ın öteki oğulları İsa Çelebi ve Musa Çelebi ve Süleyman Çelebi de aynı koşullarla bulundukları yerleri hükümdarları tanıdı. Timur Anadolu’dan ayrıldıktan sonra kardeşler arasında 11 yıl süren kanlı bir hükümdarlık kavgası başladı .Çelebi Mehmet ve bu çatışmaya karıştı Çelebi Mehmet İshak Çelebiye Anadolu’yu aralarında bölüşmeyi önerdi .Fakat bu isteği kabul edilmedi .Bunun üzerine Çelebi Mehmet İsa Çelebiyi Ulubat da  yenilgiye uğrattı. Bursa’ya girerek hükümdarlığını ilan etti .Rumeli geçen İsa Çelebi Süleyman Çelebi’nin yanına gitti .Süleyman Çelebi onun önemli bir kuvvetle Anadolu’ya gönderdi. İsa çelebi’ye Bursa’ya almak istediysede halk karşı çıktı o da şehriye yaktı. Çelebi Mehmet yaptığı 2 savaşta yenilerek Kastamonu İsfendiyar beyin yanına kaçtı onunla birlikte Ankara’ya almak istediysede başarı sağlayamadı. Batı Anadolu’ya giderek Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları ile anlaştı .Çelebi Mehmet bunları yenilgiye uğrattı .İsa Çelebi Bu kez Karamanoğlunun yanına kaçtı .Aydınoğlu Menteşeoğlu, Germiyanoğulları Çelebi Mehmet’in egemenliğini kabul etti .Saruhanoğlu Hızırbey bir baskıda öldürüldü .Karamanoğlu İsa Çelebi ülkesinden çıkarmaya kabul etti .İsa Çelebi Eskişehir yakınlarında bir hamamda yakalanarak öldürüldü. Böylece Çelebi Mehmet Anadolu’da tek başına kaldı bu durumdan kuşkaya düşen Süleyman Çelebi Bursa’ya geldi .

Çelebi Mehmet de ordusuyla Hemen buraya yetişti iki kardeşin kuvvetleri Yenişehir yakınlarında karşılaştı. Çelebi Mehmet komutanlarından bazılarına güvenemediğinden savaş yapmadan Amasya döndü 1406. Süleyman Çelebi’nin Kuvvetleri Çelebi Mehmet’in yönetimindeki yerlere ve Karamanoğulları ülkesini yağma ettiler .Süleyman Çelebi Batı Anadolu’da bulunduğu sırada büyük Vezir Çandarlızade Ali Paşa öldü .Çelebi Mehmet Karamanoğlu ile görüştü Süleyman Çelebi yi rumeliye  geçirmek için onların yanında bulunan küçük kardeşim Musa Çelebi’yi kendi yanına getirtti .Onunla anlaştı. Musa Çelebi başarı sağlarsa Çelebi Mehmet e bağlı kalacağına adına para bastırıp hutbe okutacağına yemin ederek söz verdi. Musa Çelebi Sinop’tan bir gemi ile rumeliye gönderildi bu durumu öğrenen Süleyman Çelebi Anadolu dan ayrılarak Rumeli’ye geçti .Çelebi Mehmet Bursa’ya geldi. Musa çelebi’ye önce Süleyman Çelebi nin kuvvetlerini yenildi. Fakat onun içki ve eğlenceye damlasından yararlanarak Edirne’yi bir baskını ele geçirdi .Süleyman Çelebi İstanbul’a Kaçarken yakalandı ve öldürüldü .Musa Çelebi kardeşi Çelebi Mehmet’e verdiği sözü bozarak Edirne’de hükümdarlığını ilan etti ve adına para bastırdı 1400. Fakat çok sert davrandığı için büyük beyler kendisinden yüz çevirdi .Musa Çelebi Sırplara ve Bulgarlara karşı başarı sağladı Tesalyayı geri aldı. 1411 de İstanbul’u kuşattı güç durumda kalan İmparator Çelebi Mehmet Rumeli’ye geçmeye kışkırttı Çelebi Mehmet imparatorla anlaştı onun yardımlarıyla kuvvetlerini Rumeli’ye geçirdi .Çatalca yakınlarında Musa Çelebi ile yaptığı savaşta yenilerek İstanbul’a kaçtı ikinci kez de başarı sağlayamadı bundan sonra Çelebi Mehmet Musa Çelebi’nin yanındaki beyler ile anlaştı .Üçüncü kez Rumeli’ye geçişinde kendisine katılanlarla kuvveti çoğaldı. Sofya’nın güneyinde Samakol Kasabası yakınlarında yapılan savaşta Musa Çelebi yenildi Kaçarken yakalanarak öldürüldü .Çelebi Mehmet Edirne’de devletin tek hükümdarı olduğunu ilan etti .Osmanlı Devleti’ni bir yönetim altında birleştirilmiş oldu. Çelebi Mehmet bundan sonra Anadolu’ya döndü Cüneyt Bey’den İzmir ve çevresini aldı daha önce Bursa’ya kuşatmış olan Karamanoğlu üzerine sefere çıktı .Akşehir Beyşehir ve Seydişehir’e aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey yenilgiye uğrattı .Konya’yı kuşattı Karamanoğlu ile barış yaparak geri döndü vergisini vermeyen ve Musa çelebi’ye yardım eden Eflak Prensi Mirca üzerine yürüdü onu yerköyü yakınında yendi .Mirca 3 yıllık vergisini ödediği gibi oğlunu da rehin olarak gönderdi .Macarların üzerine de akınlar yapıldı. Osmanlar denizcilikte henüz Venediklilere üstünlük sağlayacak duruma gelmemişler di .Venediklerin düşmanca davranışları üzerine Gelibolu tersanelerinde hazırlanan 30 Kadırga Çalı Bey komutasında Ege Denizi’ne açıldı .Bazı adalar vurularak çok sayıda tutsak alındı .Eğriboz Adası kıyılarında rastlanan birkaç Venedik gemisi ele geçirildi ve geliboluya dönüldü. Ertesi yıl Petrolradan komutasında bir Venedik donanması Çanakkale boğazına girerek Lapseki önlerine geldi burada bir deniz savaşı oldu .Çalıbey şehit düştü Osman donanması başarı sağlayamadı, yaralanan Venedik donanması komutanı Bozcaada’ya çekildi .Daha sonra Venediklilerle Barış yapıldı 1417 .Çelebi Mehmet Çandaroğullarından Tosya Çankırı ve Kaleciye aldı .Cenevizlilerin yönetiminde bulunan Samsun ele geçirdi. Çelebi Mehmet zamanında geçen önemli bir olayı da Şeyh Bedrettin ayaklanmasıdır. Şeyh Bedrettin Anadolu’da Aleviler arasında düşüncelerini yaymaya çalışmıştı. Musa Çelebi onun Kazasker atanmıştı Çelebi Mehmet Padişah olunca İzmit’te oturmak zorunda bıraktı .Şeyh Bedrettin buradan kaçtı Rumeli’de Deliorman taraflarına gitti .Halifesi olan börklüce Mustafa İzmir yakınlarında Karaburun’da ayaklandı .Üzerine gönderilen kuvvetleri bozdu .Şehzade Murat epeyce ulaştıktan sonra bu börklüceyi tutsak alarak öldürdü. Şeyh Bedrettin adamlarından olan Torlak Kemal de Manisa’da ayaklandı .Onun üzerine de kuvvet gönderildi .Torlak yakalandı ve asıldı .Deliorman taraflarında bulunan Bedrettin e karşı büyük Vezir Beyazıtpaşa gönderildi. Şeyh Bedrettin yakalandı ulemadan alınan fetva üzerine Serezli de asıldı. Timur Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Mustafa çelebi’ye Semerkant’a götürmüştü .Timur’un ölümünden sonra geri dönen Mustafa Çelebi Bizans’a giderek hükümdar olması için kendisine yardım edilmesini istedi. İmparator onu Rumeli’ye gönderdi. Burada bazı beylerden yardım gördüm Teselya ve Selanik çevresinde bir ayaklanma çıkardı .Gendisine Gerçek Şehzade olmadığını belirtmek için düzmece Mustafa denildi. Çelebi Mehmet bu ayaklanmayı güçlükle bastırdı Mustafa Çelebi Bizans’a sığındı İmparator belirli bir para karşılığında Mustafa çelebi’yi tutuklu bulundurmayı kabul etti .Çelebi Mehmet Bu olaydan sonra öldü Bursa’da yeşil türbeye gömüldü. Çelebi Mehmet başarılı bir devlet adamı ve Ordu komutanıdır .24 savaşta bulunduğu 40’a yakın yara aldığı söylenir .Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olmuştur .Bursa’da Yeşil Camii medrese ve Yeşil Türbe yaptırdı .Ayrıca Edirne’de bir cami yaptırdı vakıf olarak bir de Bedesten kurdurdu.

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinin-kurulusu/

http://bilelimmi.com/orhan-beyin-hayati/

http://bilelimmi.com/16507-2/

Bu yazı 657 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/