T.C İNKILAP TARİHİ

 • Büyük Taaruz

  Büyük Taaruz Kurtuluş Şavaşımızın en kritik aşamalarından biridir.Büyük Taaruz sayesinde düşmanın beli kırılmış ve ülke

  0 519 1 Ekim 2018
 • Gümrü AntIaşması

    Ankara Hükümeti ile Ermenistan arasında 2 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Barış Antlaşması. Ermenistan

  0 324 30 Eylül 2018
 • Mareşal Fevzi Çakmak

  Mareşal Fevzi Çakmak Mareşal Fevzi Çakmak Paşa, 1876 yı­lında, Tophane kâtiplerinden Ali Sırrı Efendi ile

  0 446 30 Eylül 2018
 • Erzurum Kongresi

  Erzurum Kongresi   Mondros Mütarekesi’nin ar­dından diğer iller gibi Er­zurum’da da birtakım hare­ketlenmeler ortaya çıkmıştı.

  0 532 30 Eylül 2018
 • 2.Meşrutiyetin İlanı

  2.Meşrutiyetin İlanı 19. yüzyıl ile başlayan modernleşme ça­balarının önemli bir parçasını oluşturan I. Meşrutiyet. II.

  0 448 30 Eylül 2018
 • Kuvayı Milliye Kuruluyor

  Kuvayı Milliye Kuruluyor İzmir’in işgali haberinin yayılmasının ar­dından, düşmana karşı çözüm arayışına giren halkta bir

  0 498 30 Eylül 2018
 • Kabotaj Nedir?

  Kabotaj Nedir? Kabotaj bir devletin kıyılarındaki İskele ve limanlar arasında deniz ticareti yapma hakkını kendi

  0 434 25 Eylül 2018
 • ATATÜRK’ÜN BAŞ YAVARİNİN HİKAYESİ

  ATATÜRK’ÜN BAŞ YAVARİNİN HİKAYESİ Onu hemen hepi­miz, ilkokul sı­ralarında say­falarını çevir­meye başladığı­mız Atatürk albümlerinden, Kurtuluş

  0 552 23 Eylül 2018
 • Atatürk ve Demiryolları

  Atatürk ve Demiryolları   Karadeniz’den Ak­deniz’e selam götüren ilk tren, ‘Aralık ayının 15. günü, sabah

  0 450 23 Eylül 2018
 • İzmir’in İşgali

  İzmir’in İşgali İzmir’in İşgali tarihimizin en karanlık ve en üzücü olaylarıdan biridri.Osmanlı Devletini tam anlamıyla

  0 454 16 Eylül 2018
Kategoriler
REKLAM