T.C İNKILAP TARİHİ

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası   Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında henüz partiler mevcut değil

  0 277 22 Ekim 2018
 • Lozan Barış Antlaşması

  Lozan Barış Antlaşması   Lozan Barış Antlaşması Türk tarihinin en kritik anlaşmalarından birisidir .İtilaf devletleri

  0 398 22 Ekim 2018
 • Saltanatın Kaldırılması

  Saltanatın Kaldırılması Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi hiç kuşkusuz saltanatın kaldırılmasıdır .1

  0 317 20 Ekim 2018
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması

  Mudanya Ateşkes Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşması yakın tarihimizin en önemli anlaşmalarından birisidir.Mudanya Ateşkes Anlaşması ile

  0 507 20 Ekim 2018
 • Mavi Mira Cemiyeti

  Mavi Mira Cemiyeti Mavri Mira cemiyeti kurtuluş savaşı yıllarımızda kurulan son derece tehlikeli zararlı cemiyetlerden

  0 558 18 Ekim 2018
 • Üçlü ittifak Üçlü İtilaf

  Üçlü ittifak Üçlü İtilaf Giderek I. Dünya Savaşına yol açacak olan uluslararası rekabet, geçen yüzyıldan

  0 606 13 Ekim 2018
 • Anadolu’da Toplanan İlk Kongreler

  Anadolu’da Toplanan İlk Kongreler Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bir yandan direniş amaçlı cemiyetler ku­rulurken, bir yandan

  0 458 5 Ekim 2018
 • Kuvay-i Milliye Hareketinin Başlaması

  Kuvay-i Milliye Hareketinin Başlaması İzmir’in işgali haberi ortalıkta dolaş­maya başladığında, zaten bir süredir bir araya

  0 405 4 Ekim 2018
 • Hasan Tahsin Kimdir?

  Hasan Tahsin Kimdir? Asıl adı Osman Nevres olan Hasan Tah­sin, 1888 yılında Selanik’te doğdu. İl­kokulu,

  0 537 4 Ekim 2018
 • Milli Mücadele Cemiyetleri

  Milli Mücadele Cemiyetleri Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde keyfi işgal­ler devam ediyor, hem hü­kümet hem

  0 559 2 Ekim 2018
Kategoriler
REKLAM