SELÇUKLULAR TARİHİ

 • ALANYA KALESİ TARİHÇESİ

  ALANYA KALESİ TARİHÇESİ Kaleyi ilk önce, Alanya kasabasında Kandeleri Burnunu meydana getiren dağın üzerinde Romalı

  0 154 27 Aralık 2019
 • ÇAĞRI BEY’İN ANADOLU SEFERİ

  ÇAĞRI BEY’İN ANADOLU SEFERİ Henüz Selçuklu devletinin kurulmasından önce, Selçuklu ailesi, Maveraünnehr’dc, Karahanlı ve Gazneli

  0 568 5 Nisan 2019
 • ANADOLU’NUN FETHİ SIRASINDA ORTA – DOĞU’NUN SİYASÎ

    ANADOLU’NUN FETHİ SIRASINDA ORTA – DOĞU’NUN SİYASÎ DURUMU Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sırasında, Orta-

  0 482 29 Mart 2019
 • SELÇUKLULAR

  SELÇUKLULAR Oğuzların Kınık boyundan Selçuk’un kurduğu ve aynı soydan ge­len sultanların devam ettirdiği Türk devletine

  0 260 23 Mart 2019
 • MENTEŞEOĞULLARI

  MENTEŞEOĞULLARI MENTEŞEOĞULLARI, Anadolu Türk Beylikleri’ndendir. Bu beylik bugünkü Muğla ilini kaplardı, zaman zaman bu sınırın

  0 429 22 Aralık 2018
 • AFŞARLAR KİMDİR

  AFŞARLAR KİMDİR [Avşarlar] Oğuzların 24 boyundan en önemlisidir. Afşarlar bugün de Türkiye, İran ve Afganis­tan’da

  0 630 18 Aralık 2018
 • Selçuklu Kervansarayları

  Selçuklu Kervansarayları SULTAN HAN’DA BİR GÜN   Sosyal Bilgiler öğretmeni: “Bir sonraki dersimizde Selçuklu kervansaraylarını

  0 369 14 Aralık 2018
 • Miryokefalon Savaşı 1176

  Miryokefalon Savaşı 1176 Şehinşah ile Zünnun Bizans’a sığınmaları 2 kumandanın devletin arasını açmaya yeterli iken

  0 484 9 Kasım 2018
 • İzzettin Keykavus Dönemi 1211-1220

  İzzettin Keykavus Dönemi 1211-1220 Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultanlarından birisi de İzzettin Keykavus dur. İzzettin Keykavus

  0 386 9 Kasım 2018
 • Alaeddin Keykubat Dönemi Gelişmeleri

  Alaeddin Keykubat Dönemi Gelişmeleri Anadolu Selçukluları Türklerin kurduğu en önemli devletlerden birisidir .Doğudan gelen Türkmen

  0 395 9 Kasım 2018
Kategoriler
REKLAM