ŞEHİRLERİN VE ÜLKELERİN TARİHÇESİ

 • SEUL TARİHÇESİ

  SEUL TARİHÇESİ Doğu Asya’da, Güney Kore Cumhuriyetinin başkentidir Kore Yarımadasinın batısında Han- Kiang iehri üzerinde,

  0 88 13 Haziran 2019
 • SEYİTGAZİ TARİHÇESİ

  SEYİTGAZİ TARİHÇESİ İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya bö­lümünde Eskişehir iline bağlı bir ilçedir. Top­raklarını doğuda

  0 77 12 Haziran 2019
 • SELENDİ TARİHÇESİ

  SELENDİ TARİHÇESİ Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu bölümünde Manisa iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını do­ğuda Kütahya’nın

  0 30 11 Haziran 2019
 • MEKKE TARİHÇESİ

    MEKKE TARİHÇESİ Saudî Arabistan’ın en büyük şehri, bu dev­leti meydana getiren 2 eyaletten biri

  0 61 31 Mayıs 2019
 •  UGANDA TARİHÇESİ

   UGANDA TARİHÇESİ UGANDA, Şarkî Afrika’da Ekvator böl­gesinde, Victoria gölünün şimâline doğru uzanan bir ülke olup,

  0 83 16 Mayıs 2019
 • Admiralty Adaları

  Admiralty Adaları Melanezya’da takımada. Bismarck adalarının bir bölü­münü oluşturan Admiralty adaları. Büyük Okyanus’ta, ekvator ile

  0 92 8 Mayıs 2019
 • İSKENDERİYE TARİHÇESİ

  İSKENDERİYE TARİHÇESİ Akdeniz kıyısında Mısır’ın en büyük (İman şeriridir, Nll deltasının batısında ince bir şe­rit

  0 62 8 Mayıs 2019
 • KATALONYA TARİHÇESİ

  KATALONYA TARİHÇESİ Ispanya’nın kuzeydoğusunda, Katalan ırkın­dan olanların oturdukları tarihî eyalettir. Kuzeyinde Fransa ile Andora, doğusunda

  0 86 5 Mayıs 2019
 • Japonya nın Tarihçesi

  Japonya nın Tarihçesi Japonya, İngiltere’nin aksine, kıta ile il­gisi yok denecek kadar az olmuş bir

  0 64 5 Mayıs 2019
 • KAHİRE’NİN TARİHÇESİ

  KAHİRE’NİN TARİHÇESİ Mısır’ın başkenti, Afrika kıtasının en bü­yük şehirdir. Nüfusu 19.5 milyonu bulmuştur. Kahire, Nil

  0 62 2 Mayıs 2019
Kategoriler
REKLAM