ŞEHİRLERİN VE ÜLKELERİN TARİHÇESİ

 •  UGANDA TARİHÇESİ

   UGANDA TARİHÇESİ UGANDA, Şarkî Afrika’da Ekvator böl­gesinde, Victoria gölünün şimâline doğru uzanan bir ülke olup,

  0 10 16 Mayıs 2019
 • Admiralty Adaları

  Admiralty Adaları Melanezya’da takımada. Bismarck adalarının bir bölü­münü oluşturan Admiralty adaları. Büyük Okyanus’ta, ekvator ile

  0 36 8 Mayıs 2019
 • İSKENDERİYE TARİHÇESİ

  İSKENDERİYE TARİHÇESİ Akdeniz kıyısında Mısır’ın en büyük (İman şeriridir, Nll deltasının batısında ince bir şe­rit

  0 20 8 Mayıs 2019
 • KATALONYA TARİHÇESİ

  KATALONYA TARİHÇESİ Ispanya’nın kuzeydoğusunda, Katalan ırkın­dan olanların oturdukları tarihî eyalettir. Kuzeyinde Fransa ile Andora, doğusunda

  0 30 5 Mayıs 2019
 • Japonya nın Tarihçesi

  Japonya nın Tarihçesi Japonya, İngiltere’nin aksine, kıta ile il­gisi yok denecek kadar az olmuş bir

  0 21 5 Mayıs 2019
 • KAHİRE’NİN TARİHÇESİ

  KAHİRE’NİN TARİHÇESİ Mısır’ın başkenti, Afrika kıtasının en bü­yük şehirdir. Nüfusu 19.5 milyonu bulmuştur. Kahire, Nil

  0 26 2 Mayıs 2019
 • FAS’IN TARİHÇESİ

  FAS’IN TARİHÇESİ FAS Kuzeybatı Afri­ka’da bir Arap devleti­dir. Batıda Atlas Okya­nusu, kuzeyde Cebeli­tarık Boğazı ve

  0 20 1 Mayıs 2019
 • İSPANYA’NIN TARİHÇESİ

  İSPANYA’NIN TARİHÇESİ İSPANYA, Güneybatı Avrupa’da bir kıral- lıktır. Kıral naibi unva­nını taşıyan General rranco tarafından

  0 24 30 Nisan 2019
 • ESTONYA TARİHÇESİ

  ESTONYA TARİHÇESİ ESTONYA, Ballık ülkelerindendir, bugün Sovyetler Birliği’ni teşkil eden’ cumhuriyet­lerden biridir. Kuzeyde Fin Körfezi,

  0 30 22 Nisan 2019
 • BESARABYA TARİHÇESİ

  BESARABYA TARİHÇESİ Avrupa’nın güneydoğusunda, Dinyestr ve Prut nehirleri arasında Karadeniz’den Po­lonya’ya kadar uzanan bir bölgedir.

  0 36 21 Nisan 2019
Kategoriler
REKLAM
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/