OSMANLI TARİHİ

 • ALEMDAR VAKASI NEDİR?

  ALEMDAR VAKASI NEDİR? ALEMDAR VAKASI, tarihimizde yenilik hareketlerine karşı ayaklanan Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa’ya ve

  0 354 4 Ocak 2019
 • Berlin Bağdat  Demiryolu

  Berlin Bağdat  Demiryolu Berlin Bağdat demiryolunun başlangıcı tarihi bir önem taşır.  Osmanlı Devletinin Almanya ile

  0 487 29 Aralık 2018
 • III. AHMET ÇEŞMESİ

  III. AHMET ÇEŞMESİ III. AHMET ÇEŞMESİ — III. Ahmet’in sa­ray başmimarı Mehmet Ağa’ya yaptırdığı bir

  0 321 25 Aralık 2018
 • MEŞRUTİYET

  MEŞRUTİYET Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlâ­mento idaresine «meşrutiyet» (meşruti kırallık) denir. Osmanlı devletinde de padişahla­rın

  0 364 24 Aralık 2018
 •  Mercibadık Savaşı

   Mercibadık Savaşı MERCİDABIK MEYDAN SAVAŞI, Yavuz’un Mısır Suriye Türk Memlûk İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere giriştiği

  0 390 22 Aralık 2018
 • EVRENOSOGULLARI

  EVRENOSOGULLARI Osmanlı Türkleri’nde akıncı beyleri yetiş­tiren ailelerin en ünlülerindendir. Bu ailele­rin diğerleri Turhancğulları, Malkoçoğulları, Mihalogulları’dır.

  0 262 20 Aralık 2018
 • AHİLER ve AHİLİK

  AHİLER ve AHİLİK Abbasî halifelerinin 34 üncüsü olan Nasır li Dinillâh’ın meslek haline getirdiği cömertlik

  0 300 18 Aralık 2018
 • ASAKIR-I MANSURE-I MUHAMMEDİ YE

  ASAKIR-I MANSURE-I MUHAMMEDİ YE Padişah II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (17 haziran 1826) üzerine

  0 380 17 Aralık 2018
 • Fatih Camisi ve Külliyesi

  Fatih Camisi ve Külliyesi Fatih Camisi ve Külliyesi İstanbul’da Fatih semtindeki 2. Mehmet tarafından yaptırılmıştır

  0 290 15 Aralık 2018
 • Osmanlı Venedik Savaşları

  Osmanlı Venedik Savaşları Osmanlı İmparatorluğu özellikle Fatih Sultan Mehmet de birlikte bambaşka bir boyut kazanmıştır.

  0 243 14 Aralık 2018
Kategoriler
REKLAM