OSMANLI TARİHİ

 • SULEYMANIYE CAMİSİ

  SULEYMANIYE CAMİSİ Kanunî Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. İstanbul’da Beyazıt’la Şehzadebaşı arasında, Haliç’e bakan

  0 193 8 Şubat 2019
 • MİHRİMAH CAMİSİ

  MİHRİMAH CAMİSİ İstanbul’da bu adı taşıyan iki cami vardır. Her ikisi de Kanunî Sultan Süleyman’ın

  0 93 7 Şubat 2019
 • JANDARMANIN TARİHÇESİ?

  JANDARMANIN TARİHÇESİ? Yurt içinde güvenliği sağlamak için kurul­muş bir emniyet teşkilâtıdır. Şehirlerin, ka­sabaların belediye sınırları

  0 137 25 Ocak 2019
 • RESİMDE BATIYA AÇILIŞ

  RESİMDE BATIYA AÇILIŞ Osman Hamdi Bey yalnız resimleriyle değil, yerleştirdiği yeni durumlarla da Türk resminin

  0 129 19 Ocak 2019
 • MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ

  MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk saltanat yıllarında, Macaristan’da Tu­na kıyısındaki Mohaç Ovası’nda Türk

  0 112 17 Ocak 2019
 • ALEMDAR VAKASI NEDİR?

  ALEMDAR VAKASI NEDİR? ALEMDAR VAKASI, tarihimizde yenilik hareketlerine karşı ayaklanan Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa’ya ve

  0 205 4 Ocak 2019
 • Berlin Bağdat  Demiryolu

  Berlin Bağdat  Demiryolu Berlin Bağdat demiryolunun başlangıcı tarihi bir önem taşır.  Osmanlı Devletinin Almanya ile

  0 278 29 Aralık 2018
 • III. AHMET ÇEŞMESİ

  III. AHMET ÇEŞMESİ III. AHMET ÇEŞMESİ — III. Ahmet’in sa­ray başmimarı Mehmet Ağa’ya yaptırdığı bir

  0 182 25 Aralık 2018
 • MEŞRUTİYET

  MEŞRUTİYET Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlâ­mento idaresine «meşrutiyet» (meşruti kırallık) denir. Osmanlı devletinde de padişahla­rın

  0 196 24 Aralık 2018
 •  Mercibadık Savaşı

   Mercibadık Savaşı MERCİDABIK MEYDAN SAVAŞI, Yavuz’un Mısır Suriye Türk Memlûk İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere giriştiği

  0 203 22 Aralık 2018
Kategoriler
REKLAM
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/