OSMANLI TARİHİ

 • SELİMİYE CAMİ

  SELİMİYE CAMİ Kanunî Süleyman’ın oğlu Selim II tarafından Edirne’de ünlü mimar *Sinan’a yaptırılan Selimiye Camii,

  0 192 23 Mart 2019
 • BİRİNCİ VİYANA KUŞATMASI

  BİRİNCİ VİYANA KUŞATMASI BİRİNCİ VİYANA KUŞATMASI, Osmanlı Türkleri’nin 154 yıl arayla yaptıkları iki Viyana kuşatmasının

  0 151 19 Mart 2019
 • CEBECİ OCAĞI

  CEBECİ OCAĞI Osmanlı ordusunda harb malzemesini sağlıyan ocağa «Cebeci» denirdi. Fatih Sul­tan Mehmet zamanında kurulduğu

  0 262 13 Mart 2019
 • AKINCILAR NEDİR?

  AKINCILAR NEDİR? Osmanlı ordusunda, atlı bîr askerî sınıf­tı. Bugünkü motorlu birlikler gibi taarruzun ilk kademesini

  0 253 1 Mart 2019
 • Balkan Savaşları

  Balkan Savaşları Osmanlı imparatorluğu, çeşitli iç ve dış olaylarla uğraştığı bir dönemde Balkan Devletlerinin saldırısına

  0 280 13 Şubat 2019
 • SULEYMANIYE CAMİSİ

  SULEYMANIYE CAMİSİ Kanunî Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. İstanbul’da Beyazıt’la Şehzadebaşı arasında, Haliç’e bakan

  0 336 8 Şubat 2019
 • MİHRİMAH CAMİSİ

  MİHRİMAH CAMİSİ İstanbul’da bu adı taşıyan iki cami vardır. Her ikisi de Kanunî Sultan Süleyman’ın

  0 193 7 Şubat 2019
 • JANDARMANIN TARİHÇESİ?

  JANDARMANIN TARİHÇESİ? Yurt içinde güvenliği sağlamak için kurul­muş bir emniyet teşkilâtıdır. Şehirlerin, ka­sabaların belediye sınırları

  0 241 25 Ocak 2019
 • RESİMDE BATIYA AÇILIŞ

  RESİMDE BATIYA AÇILIŞ Osman Hamdi Bey yalnız resimleriyle değil, yerleştirdiği yeni durumlarla da Türk resminin

  0 240 19 Ocak 2019
 • MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ

  MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk saltanat yıllarında, Macaristan’da Tu­na kıyısındaki Mohaç Ovası’nda Türk

  0 209 17 Ocak 2019
Kategoriler
REKLAM