OSMANLI TARİHİ

 • KAVALALILAR

  KAVALALILAR Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da kur­duğu hanedana «Kavalalılar» denir. Konya’ dan Kavala’ya gelip yerleşmiş

  0 167 4 Mayıs 2019
 • OSMAN BEY VE ORHAN BEY ZAMANINDA OSMANLI

  Ertuğrul Bey Anadoluya gelince, Konya Selçukları Sultanı Alâeddin Keykubattan, kendisine ve aşiretine münasip bir yer

  0 160 30 Nisan 2019
 • OSMANLI DEVLETİ’NDE ENDÜSTRİYEL ÜRETİME GEÇİŞ

  OSMANLI DEVLETİ’NDE ENDÜSTRİYEL ÜRETİME GEÇİŞ İÇİNDEKİLER Osmanlı Devleti’nde Sanayiyi Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Şirketleşme Hareketleri Sergi-i

  0 223 29 Nisan 2019
 • BERLİN ANTLAŞMASI

  BERLİN ANTLAŞMASI 13 temmuz 1878’de, bir yandan Türkiye, öte yandan Rusya, Ingiltere, Almanya, Avus­turya, Fransa,

  0 165 28 Nisan 2019
 • EŞREFOĞULLARI

  EŞREFOĞULLARI Anadolu Türk beyliklerindendir. 1280 yıl­larından 1327’ye kadar 47 yıl kadar sür­müş olan bu küçük

  0 167 22 Nisan 2019
 • OSMANLI DEVLETİNDE TİMAR

  OSMANLI DEVLETİNDE TİMAR Osmanlı İmparatorluğunda varolmuş olan çeşitli timar tiple­rinin sınıflandırılması güç ve ince bir

  0 156 21 Nisan 2019
 • 1535  YILINDA FRANSA İLE YAPILAN BİRİNCİ KAPİTÜLASYON

  1535  YILINDA FRANSA İLE YAPILAN BİRİNCİ KAPİTÜLASYON Fransa Kralı François’nın kâtibi olup OsmanlIların padişahı Sul­tan

  0 169 20 Nisan 2019
 • TIMAR NE DEMEKTİR?

  TIMAR NE DEMEKTİR?   Timar hakkında yayınlanmış eserleri sıralamak niyetinde deği­liz; J. Deny ve Ö.L.

  0 130 20 Nisan 2019
 • OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ ÇAĞI

  OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ ÇAĞI Osmanlı Tiirkleri, Oğuzlıan neslindendir. Oğuz Türkleri evvelâ Uçoklar ve Bozoklar diye

  0 128 20 Nisan 2019
 • OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER

  OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER Sultan Abdülaziz’in Darbe ile Tahttan İndirilmesi 1876 31 Mart Darbesi 1909 Bâbıâli

  0 199 17 Nisan 2019
Kategoriler
REKLAM