OSMANLI TARİHİ

 • RESİMDE BATIYA AÇILIŞ

  RESİMDE BATIYA AÇILIŞ Osman Hamdi Bey yalnız resimleriyle değil, yerleştirdiği yeni durumlarla da Türk resminin

  0 21 19 Ocak 2019
 • MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ

  MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk saltanat yıllarında, Macaristan’da Tu­na kıyısındaki Mohaç Ovası’nda Türk

  0 19 17 Ocak 2019
 • ALEMDAR VAKASI NEDİR?

  ALEMDAR VAKASI NEDİR? ALEMDAR VAKASI, tarihimizde yenilik hareketlerine karşı ayaklanan Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa’ya ve

  0 73 4 Ocak 2019
 • Berlin Bağdat  Demiryolu

  Berlin Bağdat  Demiryolu Berlin Bağdat demiryolunun başlangıcı tarihi bir önem taşır.  Osmanlı Devletinin Almanya ile

  0 79 29 Aralık 2018
 • III. AHMET ÇEŞMESİ

  III. AHMET ÇEŞMESİ III. AHMET ÇEŞMESİ — III. Ahmet’in sa­ray başmimarı Mehmet Ağa’ya yaptırdığı bir

  0 42 25 Aralık 2018
 • MEŞRUTİYET

  MEŞRUTİYET Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlâ­mento idaresine «meşrutiyet» (meşruti kırallık) denir. Osmanlı devletinde de padişahla­rın

  0 65 24 Aralık 2018
 •  Mercibadık Savaşı

   Mercibadık Savaşı MERCİDABIK MEYDAN SAVAŞI, Yavuz’un Mısır Suriye Türk Memlûk İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere giriştiği

  0 58 22 Aralık 2018
 • EVRENOSOGULLARI

  EVRENOSOGULLARI Osmanlı Türkleri’nde akıncı beyleri yetiş­tiren ailelerin en ünlülerindendir. Bu ailele­rin diğerleri Turhancğulları, Malkoçoğulları, Mihalogulları’dır.

  0 61 20 Aralık 2018
 • AHİLER ve AHİLİK

  AHİLER ve AHİLİK Abbasî halifelerinin 34 üncüsü olan Nasır li Dinillâh’ın meslek haline getirdiği cömertlik

  0 59 18 Aralık 2018
 • ASAKIR-I MANSURE-I MUHAMMEDİ YE

  ASAKIR-I MANSURE-I MUHAMMEDİ YE Padişah II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (17 haziran 1826) üzerine

  0 58 17 Aralık 2018
Kategoriler
REKLAM
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/