OSMANLI TARİHİ

 • ALAY KÖŞKÜ

  ALAY KÖŞKÜ İstanbul’da Gülhane Parkı’nın Alemdar Caddesindeki giriş kapısının yanındadır. Eski adı Soğuksu Kapısı olan

  0 319 20 Ağustos 2019
 • Dolmabahçe Sarayı

  Dolmabahçe Sarayı Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Bo- btonbui’da ğazı’mn Rumeli yakasında, Beşiktaş OMnanhM* ile Kabataş arasında

  0 275 5 Ağustos 2019
 • BELGRAD BARIŞI

  BELGRAD BARIŞI Türkiye ile Rusya ve Avusturya arasında yapılan barış antlaşmalarıdır. 1736-1739′ da Türkiye ile

  0 171 23 Temmuz 2019
 • SEBİL NEDİR

  SEBİL NEDİR Eskiden yollar üzerinde, çoğunlukla camile­rin yanında, gelip geçenin bedava su içebil­mesi için yapılmış,

  0 177 13 Temmuz 2019
 • SEKBAN NEDİR

  SEKBAN NEDİR Eskiden Yeniçeri ocağına bağlı bir sınıf as­kere «sekban» denirdi. Saraylarda av köpek­lerine bakan

  0 194 13 Temmuz 2019
 • Paris Barış Anlaşması

  0 181 12 Haziran 2019
 • NİŞANCI KİMDİR

  0 217 11 Haziran 2019
 • Osmanlı klasik devlet sisteminin çökmesi

  Osmanlı klasik devlet sisteminin çökmesi Osmanlı devlet sisteminin iyi işlemesi, yüzyıllardan beri, « padiş’h-ulema-yenîçeri –

  0 183 31 Mayıs 2019
 • Acemi Ocağı

  Acemi Ocağı Murat I döneminde Osmanlı ordusunun asker gerek­sinmesini karşılamak için kurulmuş (1362) örgüt. Pen-

  0 225 8 Mayıs 2019
 • ULEMA NEDİR?

  ULEMA NEDİR? Kelime bir ıstılah olarak İslâm cemâatini, İslâmî prensipler İçinde birlik halinde âhenkli bîr

  0 297 5 Mayıs 2019
Kategoriler
REKLAM