KİM KİMDİR?

 • Dr. Besim Ömer AKALIN KİMDİR?

  Dr. Besim Ömer AKALIN KİMDİR? (1861-1940) Tanınmış doktorları- mızdandır. Türkiye’de çocuk bakımı ve ka­dın hastalıkları ilminin

  0 58 28 Aralık 2019
 • Hoca Abdülkadir  MERÂĞÎ KİMDİR?

  Hoca Abdülkadir  MERÂĞÎ KİMDİR? (13607-1435) Büyük bir Türk bestekârı ve müzik bilgi­nidir. «Ibni Gaybî» diye

  0 55 26 Aralık 2019
 • ŞARLKEN KİMDİR?

  ŞARLKEN KİMDİR? On altı yaşında Carlos I adıyla lspanya kralı, on dokuz yaşında Kutsal Roma-Germen

  0 211 27 Ağustos 2019
 •      Johan Sebastian  BACH KİMDİR?

       Johan Sebastian  BACH KİMDİR? (1685-1750) Müzik sanatına bü­yük hizmetlerde bulun­muş, ölümsüz eserler vermiş

  0 157 22 Ağustos 2019
 • BABUR  KİMDİR ?( 1483-1530)

  BABUR  KİMDİR ?( 1483-1530) Avrupalılar’ın yan­lış olarak Büyük Mo­ğol İmparatorluğu adı­nı verdikleri Hint-Türk Devleti’nin kurucusu

  0 231 22 Ağustos 2019
 • Nuri İyem Kimdir?

  Nuri İyem Kimdir? Nuri İyem İstanbul Devlet Gü­zel Sanatlar Akademisinde okudu; İbrahim Çallı, Hikmet Onat,

  0 163 9 Ağustos 2019
 • Diderot Kimdir?

  Diderot Kimdir? Langres’li, varlıklı bir küçük kent­soylu aileden gelen Diderot, Paris’te parlak bir öğrenim yaptıktan

  0 252 8 Ağustos 2019
 • Charles Dickens Kimdir?

  Charles Dickens Kimdir? Charles Dickens Londra’ya geldi­ğinde on iki yaşındaydı, orada bir cila fabrikasında çalışmak

  0 226 8 Ağustos 2019
 •      İsmail Hakkı  ALTINBEZER KİMDİR? 

         İsmail Hakkı  ALTINBEZER KİMDİR?  (1872-1946) Zamanımızın en bü­yük eski yazı tezhip ve

  0 134 7 Ağustos 2019
 • Ahmet Refik  ALTINAY KİMDİR? 

  Ahmet Refik  ALTINAY KİMDİR?  ( 1881-1937) Tanınmış tarihçi le- rimizdendir. İstanbul’ da doğdu. Beşiktaş Askerî

  0 151 7 Ağustos 2019
Kategoriler
REKLAM