İSLAM TARİHİ

 • BEHMENILER KİMDİR

  BEHMENILER KİMDİR Güney Hindistan’da 1347’den 1525’e ka­dar 178 yıl devam eden bir hanedandır. Bu hükümdarlar

  0 34 24 Temmuz 2019
 • SEMÂ NEDİR

  SEMÂ NEDİR Mevlevi dervişlerinin dönerek yaptıkları âyine «semâ» denir. Tasavvuf rakslarının en ilgiye değer olanıdır.

  0 54 21 Temmuz 2019
 • SENUSÎLER

  SENUSÎLER Bugün de Libya’da saltanat süren Arap ha­nedanıdır. Senusîler, Osmanlı İmparatorluğu devrinde, Kuzey ve Orta

  0 47 21 Temmuz 2019
 • MURÂBITLAR KİMDİR

  MURÂBITLAR KİMDİR Kuzey Afrika’da hüküm sürmüş büyük bir Müslüman hanedanıdır. 1056-1147 arasında 91 yıl süren

  0 59 17 Temmuz 2019
 • HZ ÖMER’İN HAYATI

  0 63 15 Temmuz 2019
 • SEYYİDLER KİMDİR

  SEYYİDLER KİMDİR Hindistan’da saltanat sürmüş Türk impara­torluk hanedanlarından biridir. «Delhi Sul­tanlarının IV. hanedanı olan Seyyidier,

  0 94 12 Haziran 2019
 • Beni Ahmer Devleti

  Beni Ahmer Devleti Bilindiği gibi Müslümanlar özellikle Emeviler döneminde çok büyük Fetih hareketlerine girişmişler bütün

  0 131 25 Mart 2019
 • SÜLEYMAN PAŞA KİMDİR?

  SÜLEYMAN PAŞA KİMDİR? SÜLEYMAN PAŞA, Şehzade (1316  1359), «Rumeli Fatihi» diye anılan Osmanlı başko­mutanıdır. Orhan

  0 140 8 Şubat 2019
 • MEVLİT  NEDİR

  MEVLİT  NEDİR?[MevlÛt] Hz. Peygamber’in doğduğu geceye bu do­ğumu anlatan eserlere «mevlit» denir. Mevlit Kandili Arabî

  0 186 18 Ocak 2019
 • MEVLEVİLİK NEDİR?

  MEVLEVİLİK NEDİR? Mevlâna Celâlettin Rûmî tarafından kuru­lan, oğlu Sultan Velet tarafından düzenlenen bir tarikattir. (Bk.

  0 160 18 Ocak 2019
12
Kategoriler
REKLAM