İSLAM TARİHİ

 • SEYYİDLER KİMDİR

  SEYYİDLER KİMDİR Hindistan’da saltanat sürmüş Türk impara­torluk hanedanlarından biridir. «Delhi Sul­tanlarının IV. hanedanı olan Seyyidier,

  0 32 12 Haziran 2019
 • Beni Ahmer Devleti

  Beni Ahmer Devleti Bilindiği gibi Müslümanlar özellikle Emeviler döneminde çok büyük Fetih hareketlerine girişmişler bütün

  0 88 25 Mart 2019
 • SÜLEYMAN PAŞA KİMDİR?

  SÜLEYMAN PAŞA KİMDİR? SÜLEYMAN PAŞA, Şehzade (1316  1359), «Rumeli Fatihi» diye anılan Osmanlı başko­mutanıdır. Orhan

  0 99 8 Şubat 2019
 • MEVLİT  NEDİR

  MEVLİT  NEDİR?[MevlÛt] Hz. Peygamber’in doğduğu geceye bu do­ğumu anlatan eserlere «mevlit» denir. Mevlit Kandili Arabî

  0 145 18 Ocak 2019
 • MEVLEVİLİK NEDİR?

  MEVLEVİLİK NEDİR? Mevlâna Celâlettin Rûmî tarafından kuru­lan, oğlu Sultan Velet tarafından düzenlenen bir tarikattir. (Bk.

  0 119 18 Ocak 2019
 • EZHER CAMİSİ

  EZHER CAMİSİ Islâm âleminin en ünlü dinî üniversitesi­dir. Kahire’dedir. Fatımîler’in Mısır’ı almasından birkaç yıl sonra

  0 165 20 Aralık 2018
 • ÂDEM’LE HAVVA

  ÂDEM’LE HAVVA Dinî inanışlara göre dünyaya gelen ilk in­san çiftidir; Tevrat’ın yazdığına göre Tanrı ilk

  0 200 17 Aralık 2018
 • İslam Dünyasında Bilim

  İslam Dünyasında Bilim İslam dini Allah’ın insanlara gönderdiği son din olup insana hem ahlaki anlamda

  0 192 14 Aralık 2018
 • Fatimiler Devleti

  Fatimiler Devleti Fatimiler  Muhammet Ubeydullah tarafından 909 yılında Tunus’ta kurulmuş ve kendisine Şii mezhebini örnek

  0 315 24 Ekim 2018
 • Ezher Camisi

  Ezher Camisi Ezher Camisi ve daha sonra gelişen Ezher İlahiyat Fakültesi tüm İslam dünyasında haklı

  0 176 21 Ekim 2018
12
Kategoriler
REKLAM
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/