Genel Kültür | BİLELİMMİ.COM - Part 2

Genel Kültür

 • Çivi Yazısı

  Çivi yazısı tarihte ilk bulunan yazı türü olup milattan önce 3500 yıllarında Mezopotamya bölgesinde Sümerler

  0 442 6 Nisan 2017
 • Üçüncü Murat’ın Hayatı

  Üçüncü Murat 1546 -1595 yılları arasında yaşamış ve 12 Osmanlı adişahı ve 91’inci İslam halifesi

  0 382 6 Nisan 2017
 • Orta Çağ Kavramı

  Üzerinde en çok tartışılan tarihi kavramlardan birisidir .En başta belirtelim Orta Çağ kavramı bütün dünya

  0 424 5 Nisan 2017
 • Venedik Cumhuriyeti

  Venedik Cumhuriyeti

  Venedik kentinin başlangıçta Bizans İmparatorluğu’nun bir parçasıydı Ancak daha sonraki yüzyıllarda özellikle yedinci yüzyılda bağımsız

  0 578 11 Şubat 2017
 • Kanuni Sultan Süleyman’nın Hayatı

  Kanuni Sultan Süleyman osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş dönemine damga vurmuş ve Muhteşem Süleyman olarak anılan oldukça

  0 807 6 Ekim 2016
 • Kuvayi Milliye

  Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan ve ülkenin kaderini belirleyen en önemli oluşumlardan birisidir .Bilindiği

  0 780 4 Ekim 2016
 • Magna Carta

  Magna Carta dünya tarihinin akışını değiştiren oldukça önemli bir gelişmedir .Magna Carta 1215 yılında İngiltere

  0 976 2 Ekim 2016
 • Osman Bey

  Osman Bey Osmanlı Devleti’nin kurucusu bilindiği gibi Osmanlılar oğuzların Kayı boyundan gelmektedir .Orta Asya’dan yapılan

  0 679 2 Ekim 2016
 • Terakkiperver Cumhuriyet

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 de kuruldu Milli Mücadele’ye başlatan kadro başlangıçta siyasi görüşlerini

  0 510 30 Eylül 2016
 • Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Savaşı Osmanlı tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Çaldıran Savaşı Osmanlı ile İran’daki Safevi Devleti

  0 570 29 Eylül 2016
Araç çubuğuna atla