Coğrafya | BİLELİMMİ.COM - Part 3

Coğrafya

 • YERLEŞİM ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER

    Yerleşmeyi oluşturan nüfusun miktarı ve nüfusun ekonomik özellikleri gibi özellikler dikkate alınarak bölge tasnifi

  0 817 8 Eylül 2015
 • Dağlık-Engebeli Bölgeler

    Ülkemizin üçüncü jeolojik zamanda oluşması dağlık bölgelerin fazla olmasına ve geniş alanlar kaplamasına neden

  0 995 8 Eylül 2015
 • Geleceğin Ekonomisi

      Dünya ekonomisindeki değişikliklerin itici gücünü, dünya ülkelerindeki farklı demografik oluşumlar, teknolojik yenilikler, uluslararası

  0 1052 8 Eylül 2015
 •      Gelecekte Nüfus ve Yerleşme

      Tarihsel olarak şehirleşme, sanayileşme ile birlikte farklı bir gelişme seyri izlemiştir. Bu nedenle

  0 1550 8 Eylül 2015
 • Teknolojik Gelişim ve Değişim

      Teknolojinin insanlık tarihindeki yeri çok önemlidir. Çünkü teknolojik gelişme ve buluşlar insan yaşamını

  0 772 8 Eylül 2015
 • Geçmişten Günümüz Dünyasına

  Geçmişten Günümüz Dünyasına   Sosyo ekonomik gelişme sürecine bakıldığında toplumların insanlık tarihi açısından önemli gelişim

  0 760 8 Eylül 2015
 • Göç ve Kentleşme İlişkisi

  Göç ve Kentleşme İlişkisi   Göç olgusu sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel

  0 1146 8 Eylül 2015
 • Şehirlerin Doğuşu ve Şehirleşme

  İlk çağlardan günümüze kadar şehirlerin gelişiminde ve şehirleşmede etkili olan faktörler sürekli değişmiştir. Örneğin ilk

  0 1447 8 Eylül 2015
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sosyo Kültürel Etkileri

    Yeryüzünde coğrafi özelliklerin farklı olmasına bağlı olarak ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları gelişmiştir. Ekonomik

  0 843 8 Eylül 2015
 • Süper Volkanlar

      Bilinen volkanik olaylardan yüzlerce kat daha büyük olabileceği varsayılan doğa olaylarına süper volkan

  0 705 7 Eylül 2015
Araç çubuğuna atla