Genel Kültür

 • Ziyaret Tepede Asur İzleri

  Asurlular Kuzey Irak’ta kurulmuş başkentleri Ninova olan son derece gelişmiş bir imparatorluğa dönüşen köklü bir

  0 224 11 Nisan 2017
 • Oğuz Türkleri

  Oğuz Türkleri Türk tarihinde çok özgün bir yere sahip olup milattan sonra yedinci yüzyıldan itibaren

  0 326 7 Nisan 2017
 • Çivi Yazısı

  Çivi yazısı tarihte ilk bulunan yazı türü olup milattan önce 3500 yıllarında Mezopotamya bölgesinde Sümerler

  0 190 6 Nisan 2017
 • Üçüncü Murat’ın Hayatı

  Üçüncü Murat 1546 -1595 yılları arasında yaşamış ve 12 Osmanlı adişahı ve 91’inci İslam halifesi

  0 177 6 Nisan 2017
 • Orta Çağ Kavramı

  Üzerinde en çok tartışılan tarihi kavramlardan birisidir .En başta belirtelim Orta Çağ kavramı bütün dünya

  0 208 5 Nisan 2017
 • Venedik Cumhuriyeti

  Venedik Cumhuriyeti

  Venedik kentinin başlangıçta Bizans İmparatorluğu’nun bir parçasıydı Ancak daha sonraki yüzyıllarda özellikle yedinci yüzyılda bağımsız

  0 306 11 Şubat 2017
 • Kanuni Sultan Süleyman’nın Hayatı

  Kanuni Sultan Süleyman osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş dönemine damga vurmuş ve Muhteşem Süleyman olarak anılan oldukça

  0 504 6 Ekim 2016
 • Kuvayi Milliye

  Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan ve ülkenin kaderini belirleyen en önemli oluşumlardan birisidir .Bilindiği

  0 516 4 Ekim 2016
 • Magna Carta

  Magna Carta dünya tarihinin akışını değiştiren oldukça önemli bir gelişmedir .Magna Carta 1215 yılında İngiltere

  0 707 2 Ekim 2016
 • Osman Bey

  Osman Bey Osmanlı Devleti’nin kurucusu bilindiği gibi Osmanlılar oğuzların Kayı boyundan gelmektedir .Orta Asya’dan yapılan

  0 471 2 Ekim 2016
Araç çubuğuna atla