ESKİÇAĞ TARİHİ

 • KARTACA TARİHÇESİ

  KARTACA TARİHÇESİ Bugün Tunus yakınlarında, deniz kıyısında, Kartaca’nın yerini belli  den sadece birkaç kalıntı var;

  0 164 26 Ağustos 2019
 • BABİLLİLER

  BABİLLİLER Babilliler, Sâmî ırktan bir milletti. Yeryü- zündeki ilk medeniyetlerden birini kurmuşlar, bu arada astronomi

  0 111 22 Ağustos 2019
 • EFES ANTİK KENTİ TARİHÇESİ?

  EFES ANTİK KENTİ TARİHÇESİ? Efes İlkçağ’da batı uygarlığının en önemli merkezlerindendi. Bugün, Türkiye’nin başlıca turizm

  0 62 8 Ağustos 2019
 • POMPEİ ŞEHRİ

  POMPEİ ŞEHRİ POMPEİ, Roma imparatorluğu’nun en bü­yük şehirlerinden biridir. 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın birdenbire ateş

  0 130 15 Temmuz 2019
 • NİNOVA ŞEHRİNİN TARİHÇESİ

  0 112 11 Haziran 2019
 • MEDLER

  . MEDLER Tarihte, İran’ın kuzeybatı ve batı bölgesin­de yerleşmiş bir kavimdir. Çok eski bir geç­mişi

  0 170 31 Mayıs 2019
 • İYONYA VE İYON MEDENİYETİ

  İYONYA VE İYON MEDENİYETİ Eski çağlarda, Anadolu’nun batı kıyılarına İyonya denirdi, lyonya doğuda Lldya’yla komşuydu.

  0 187 30 Nisan 2019
 • ESKİ YUNAN UYGARLIĞI

  ESKİ YUNAN UYGARLIĞI Çiftçi bir halk olan Helenler ya da Eski Yunanlılar, tarihlerinin başlangıcında çok

  0 212 14 Mart 2019
 • ETRÜSKLER KİMDİR?

  ETRÜSKLER KİMDİR? RomaMar’dan önce İtalya yarımadasında yaşıyen, oraların medenileşmesinde en önem­li rolü oynıyan eski bir

  0 284 19 Aralık 2018
 • Eski  Çağ Nedir?

  Eski  Çağ Nedir? Eski  Çağ   Yakın Doğuda yazının ortaya çıkmasından Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasına İsa’dan

  0 405 30 Ekim 2018
12
Kategoriler
REKLAM