Çandarlı Ali Paşa

Paylaş
 

Çandarlı Ali Paşa ilk Osmanlı büyük veziridir ölümü 1406. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa’nın büyük oğludur .Babası gibi kadılık ve kazaskerlik yaptı .Birinci Murat zamanında babasının ölmesi üzerine onun yerine Vezir atandı. 1387 Kara Timur Paşa’da vezirlik verilince Ali Paşa’ya büyük vezir  Veziriazam denildi .Ali Paşa Karaman seferinde padişahın yanında bulundu Kosova Savaşı’ndan önce Türklere karşı kurulan birliklerin Bulgarları ayırmak için Ali Paşa komutasında bir orduyu  Bulgaristan üzerine gönderildi .Değerli bir komutan olan Ali Paşa kısa sürede burasını ele geçirdi böylece Kosova Savaşı’nın baş ağrısı ile sonuçlanmasını sağlamış olduğu Yıldırım Beyazıt’ın padişahlığında  büyük vezir  olarak kaldı. İstanbul’un kuşatılması sırasında etkili siyasi girişimlerde bulundu .Timur’la bir meydan savaşı yapılmayıp onun kuvvetlerinin Anadolu içlerine çekilerek yıpratılmasını ileri sürdü, fakat Niğbolu Savaşı’nı kazanan Yıldırım Beyazıt bunu uygun görmedi .Ankara Savaşı’ndan yenilgiye uğranınca Ali Paşa Yeniçeri ağası Hasan Ağabey Türk komutanlar Sağ kola komuta eden büyük Şehzade Süleyman çelebi’yi alarak hızla Bursa ya geldiler  buradan değerli eşyayı alarak Rumeli’ye geçtiler ve Edirne’ye gittiler .Ali Paşa ölünceye kadar Süleyman Çelebi vezirlik yaptı .Onun Çelebi Mehmet ile yaptığı savaşlarda başarılı olmasını sağladı .Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’nde öldü .İznik’te babasının türbesine gömüldü Ali Paşa güçlü bir komutan bilgin ve değerli bir devlet adamıydı .Kadınların rüşvet almadan önlemek için gelirlerini arttıran bir kanun hazırlamıştır. Yıldırım Beyazıt içkiye ve eğlenceye alıştırdığını tarihler yazmaktadır .Bursa’da adını taşıyan bir Mahalle Cami ve Zaviye vardır.

Bu yazı 992 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/