CABİR   KİMDİR

Paylaş
 

CABİR   KİMDİR [İbnî  Hayyane’l-Ezdi’l-Kûfi]

 

Bir Arap simyacısıdır. VIII. yüzyılın ikin­ci yarısı ile IX. yüz­yılın başlarında yaşa­mış olduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri kesin olarak bi-linmiyor. ilk zaman­larda Sabiî mezhebin­de İken, sonra müslüman oldu. Hayatı hak­kında bilgi hem az, hem de çok karışıktır. Arap kaynakları Cabir’İ eski kimyanın (alşiminin) pîri ve kimyanın ilk hocası sayarlar. Kimyayı Halife Muaviye’ nin torunu ve Yezid’in oğlu büyük kimya bilgini Prens Halit’ten veya Şiî İmamı Ca­fer Sadık’tan Öğrendiği söylenir. Eserleri ve kimya alanında yaptığı İşler hakkındaki bİIg’ kesin değildir. Arapça olarak beşyüze yakın, Lâtince’ye çevrilmiş olarak da yirmi iki eseri varsa da bunların ona ait olup olmadığı kesin değildir.

Cabir’in kanaatine göre, bütün madenler canlı birer mahlûktur ve binlerce yıl içinde gelişmişlerdir.   Bugünküler   de   gelişecekler, sonunda   en   mükemmel   şekil   olan   altına çevrileceklerdir. Kimyanın gayesi de bu te­kâmülü   çabuklaştırarak  öteki   madenleri, bitkileri  altına   çevir­mek olmalıdır. Cabir’ in bu maksatla yaptı­ğı    araştırmalar    so­nunda altına tesir e-den  klor asidi  nit­rik asit karışımı, sül­fürik asidi, nitrik asi­di, gümüş nitrat gibi   maddeleri      bulduğu    İddia edilir.

Bu yazı 68 kere okundu.
Etiketler:
CABİR   KİMDİR
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/