Büyük Hun İmparatorluğu

Paylaş
 

Asya Hun Devleti  tarihte kurulmuş olan hem devlet teşkilatı ile hem de ordusu ile daha sonra kurulacak olan diğer türk devletlerine örnek teşkil etmiş ilk büyük türk devletidir. Asya Hun Devleti’nin kuruluş tarihleri milattan önce 220 ile milattan sonra 216 yıllar arasındadır .Asya Hun Devletinin ilk hükümdarı Teoman olarak bilinir ancak Teoman’ın oğlu Mete ile arasının açılması ve daha sonra Metenin’in babasına karşı darbe gerçekleştirmesi sonucunda hükümdarlık el değiştirmiş ve Asya Hun Devleti en parlak dönemini metehan zamanında yaşamıştır .

Metehan döneminde hem askeri alanda hem ekonomik alanda hem de sınırların genişlemesi anlamında oldukça büyük bir güce erişen Hun Devleti sınırlarını genişletmiş ve özellikle de Çin’e hakimiyeti altına almayı başarmıştır .Asya Hun Devleti bu kadar özel kılan bir diğer özelliği Orta Asya’daki Türk boylarını tarihte ilk defa bir araya getirmeyi başarmış ve yönetmiş olan devlettir. Mete han’ın kurmuş olduğu 10 lu sistem daha sonra bütün dünyaya örnek olmuş ve dünyadaki modern ordularının temelini oluşturan bu sistem giderek gelişmiştir .Asya Hun Devletinin Çin’e karşı yaptığı büyük akınlar Çin  tarafından karşılanmayınca milattan önce 210 yılında ünlü çin seddi inşa edilmiştir .Metehan Çini işgal etmesine rağmen buraya yerleşmeyi kabul etmemiştir ,çünkü çinlilerin nüfusu oldukça fazla olmasından dolayı Türklerin asimile olmasından çekilmiştir .Daha sonraki dönemlerde Asya Hun Devleti giderek gücünü kaybetmeye başlamış milattan sonra ise birçok türk devletinde olduğu gibi milattan sonra 48 de güney ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır .Daha sonra güney hunları güney ve kuzey olmak üzere tekra ikiye ayrılmışlar ,kuzey hunları Çin baskılarına daha fazla dayanamayarak Balamir komutasında batıya büyük bir göç başlatmışlardır .Balamir’in başlattığı bu göçe tarihte Kavimler Göçü denmiştir .Milattan sonra 375 yılında yaşanan bu kavimler göçü sonucunda Karadeniz’in kuzeyindeki kavimler Avrupa’ya doğru sürülmüş ve bunun sonucunda da Avrupa’daki bütün sosyal siyasal dengeler altüst olmuştur .Avrupa’ya kadar giden hunlar daha sonra burada bir avrupa hun imparatorluğu kurmayı da başarmışlardır.

indir

Bu yazı 930 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/