BURUN NEDİR?

Paylaş
 

BURUN NEDİR?

Koklama ve solunum organımızdır. Arzı­mızın üstünda bir nöbetçi gibi durur, yiye­ceklerimizin, içeceklerimizin kokusunu ala­rak onların bozuk olup olmadığını kontrol eder.

Burun yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir çıkıntı halindedir. Bu çıkıntının alt ta­rafında iki burun dpliği varchr. Bu iki deli­ğin arasında «sapan kemiği bulunur. Delikler birer kanal halinde yükselip «burun boşluğu» denilen boşluğa açılırlar. Burun deliklerinin içleri, bilhassa ağıza yakın olan kısımları, kıllarla kaplıdır. Bu kıllar hava­daki tozların, yabancı maddelerin burun boş­luğuna dolmasını, solunum sırasında akci­ğerlere gitmesini önler.

Burun boşluğunun tavanını «kalbur ke­miği», tabanını da «damak kemiği» meyda­na getirir. Burun boşluğunun İçi sümüksü zarla kaplanmıştır. Bu zarın altında ağ biçiminde çok ince birtakım kan damarları dolaşır. Buradaki kan, içimize çektiğimiz ha­vanın akciğerlere gitmeden önce ısınmasını sağlar. Burun boşluğunun tavan kısmında­ki zarın altında koku alma sinirlerinin uç­ları bulunur. Bu sinirler de koku alma hüc­relerine bağlıdır.

Burnun içinde ve yanlarında «boynuzcuk kemikleri» bulunur. Bu kemiklerin çok bü­yümesine «ahtapot» denir, bu durum so­luk alıp vermeyi zorlaştırır. Tüp ve salkım şeklindeki bezlerin çıkardığı sümük burnun devamlı olarak rutubetli kalmasını sağladığı gibi, ayrıca, havayla beraber giren çok küçük tozların ve kirlerin yapışıp daha ileriye git­memesini sağlar. Ayrıca gözyaşı bezlerinin saldığı gözyaşı da küçük kanallarla burna gelir. Böylece, gerek havayla kirlenen sümük, gerek gözyaşı burna akmış olur. Ağladığmız zaman burnumuzun da akmaya başla­ması bu yüzdendir.

Burnun en sık görülen hastalığı nezledir. Soğuk alındığı veya yağmurda ıslanıldığı za­man mikroplar harekete geçerler, burnun içini örten zarı şişirirler. Mikropların büyük bir kısmı burun yolu ile vücuda girdikleri için burun sağlığına büyük önem vermek gerekir. Bilhassa burnu ka­rıştırmak, kıllarını çekip koparmak çok teh­likelidir. Meydana çelen sıyrıklardan mikroplar girerek yılancık hastalığın sebep olurlar.

Bu yazı 265 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler