Burjuvazi

Paylaş
 

Burjuvazi eskiden Avrupa’da soylularla köyler arasındaki şehirler sınıfıdır Avrupa’da on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda ticaretin gelişmesi ile şehirlerde  büyüdü .Bu şehirlerde Burjuvazi denilen yeni bir  sınıf ortaya çıktı .İtalya’da ve Fransa’nın güneyindeki şehirlerde daha kolay örgütlendi ,bunlar senyörlerin ve piskoposların denetiminden kurtuldular .Belli başlı meslek temsilcilerinin seçtiği meclisler veya kişiler bu şehirleri yönetmeye başladılar ,burjuvalar başka bölgelerde yurttaşlık sıfatını kazanabilmek ve özgür olabilmek için senyörlere para ödemek zorunda kaldılar .Burjuvaziye kilise ve soylular karşı çıktı onlar da kendi aralarında örgütlendi zenginleşen tüccarlar kralların ve Papaların bankacı duruma geldiler onlara borç para verdiler endüstrinin gelişmesi Ortaçağ sanatçıları işveren ve işçi olmak üzere 2 sınıfa ayrılır .İşverenler bu sınıfa katıldığı Burjuvalar on beşinci yüzyılda toprak satın almaya başladılar soyluların gittikçe önemi azaldı .Fransa’da Burjuvalar para karşılığında devlet yönetiminde görev almaya başladılar .Onsekizinci yüzyılda büyük tüccarları fabrika sahiplerine kanun adamlarını mağaza sahipleri içine alan burjuvazisi elindeki ekonomik güce dayanarak siyasal ve sosyal hayatta değişiklik yapılmasını istedi .1789 da toplanan etajenero da düşüncelerin kendilerinden yanak çökmesine bildiğim Fransız İhtilali ile etkili kıldı .Ondan sonra büyük burjuva  aileleri devletin yüksek kademelerine yerleştiler .Fransa’da Burjuvazinin topluma olan etkisi 1914 te başlayan Birinci Dünya Savaşı na kadar sürdü.

Bu yazı 765 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/