BULUT NEDİR?

Paylaş
 

BULUT NEDİR?

Bulut, havanın yüksekçe tabakalarında çe­şitli yığınlar halinde toplanmış su damla­cıklarıdır. Veryüzündekl güneşin sıcaklığiyle buharlaşarak havada yükselmeye başlar­lar. Yükseldikçe gitgide daha soğuk hava tabakalarına raslarlar. Boylece, su buharı  soğuğun etkisiyle, havada yoğunlaşarak kü­meleşmiş küçük su damlacıkları haline gelir. Bulutların taşıdıkları su miktarı metreküb başına sadece birkaç gram kadardır.

Bulutların havada durmalarını düşme hızlarının az olması sağlar. Biraz daha ağırlaşınca, düşerek daha sıcak hava taba­kalarına raslıyan bulutlar yeniden buharla­şıp yükselir. Buharlar soğuk hava taba­kalarına gelince yeniden yoğunlaşarak bu­lutları meydana getirirler Boylece alttan kaybedip üstten tazelenerek bulutlar uzun­ca bir müddet varlıkların korurlar. Bulut­lar bazı bava şartları altında yağmur hali­ne geljr .Bulutlar yerden yüksekliklerine, biçimle­rine, renklerine göre değişik adlar alırlar. Yüksek bulutlar, ara bulutlan, alçak bu­lutlar olarak başlıca üç çeşidi vardır.

  • — YÜKSEK BULUTLAR

Sirüs. — En yüksek bulutlardır. Şekil­leri belirli olup ince buz iğneciklerinden meydana gelmişlerdir. Beyaz ve gölgesiz olan bu çeşit bulutlar yerden 8-12 km. yüksek­likte bulunurlar. Sirüslerin görünmesi önem­li hava değişikliklerinin belirtisi olarak ka­bul edilir.

Siro-stratüs. — Yerden 8 km. kader yük- sekte, buz pullarından meydana gelmiş bu­lutlardır. Süt renginde geniş bir örtü gibi havayı kaplarlar. Güneş ve ay etrafında hâle meydana gelmesine sebep olurlar.

— ARA BULUTLARI

Siro-kümülüs. — Yerden yükseklikleri 6 KM kadardır. Küçük beyaz yumaklardan meydana gelmişlerdir. Birbirlerinden net ola­rak ayrılmış, gölgesiz bulutlardır.

Alto-kümülüs. — Yumakları daha büyük­tür, yerden yükseklikleri 4 kilometreyi geç­mez. Kısmen su damlacıklarından meydana gelmişlerdir.

Alto-stratüs. — Mavimtırak kurşuni renk­te bulutlardır. Yerden 3-4 km. yükseklik­te bulunurlar. Bunlarla kaplı olunca havaya kapalı denebilir.

— ALÇAK BULUTLAR

Kümülüs — Bir lokomotifin bacasından çıkan su buharının havada büklümler yapa­rak dönmesine betıziyen bulutlardır. Yerden 3  km yükseklikte bulunurlar, iyi hava habercileridir

Stratokümülüs. — Yerden 2 km. kadar yükseklikteki bulutlardır. Geniş gölgeleri, çok açık kısımları vardır.

Nimbus. — Yağmur ve kar bulutlarıdır. Çek alçaktaki bu bulutların belirli bir şekil ve biçimleri yoktur.

Künıülo-nimbüs. — Fırtına bulutlarıdır. Büyük kitleler halindedirler.

Bulutlar devamlı olarak hareket ederler. Bulutların hızlarını, gidiş yönlerini tâyin et­mek için «bulut aynası» veya «nefeskop» adı verilen bir aletten faydalanılır. Bu alet yatay bir ayna üzerine çizilmiş bir rüzgar gülünden meydana gelmiştir.

Belirli bir anda göğün bulutluluk de­recesi tahminle bulunur, 0-10 arasındaki rakamlarla ifade edilir. 0 açık havayı, 10 da tamamen bulutlarla kapalı havayı gös­terir. Meselâ «Bugün havanın bulutluluk de­recesi 4» denilince bundan havanın 4/10 bulutlu olduğu sonucu çıkarılmalıdır

Bu yazı 252 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler