BULUŞLARIN SERÜVENİ

Paylaş
 

BULUŞLARIN SERÜVENİ

Buluşların serüveni aslında insanoğlunun bu dünyadaki serüvenini de açıklar.Buluşların serüveni sayesinde insanlık kendini geliştirmiş ve bu günkü aşamaya geçebilmiştir.Bu anlamda Buluşların serüvenini yakından takip etmeli ve gelişmenin altında yatan dinamikleri anlamalıyız.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen ,seçtiği bu konuyu kendine has yöntemlerle araştıran bu araştırmasını yaparken Deney ve gözleme dayanan ve bu deney gözlemler sonucunda belli yasaları ortaya çıkaran düzenli bilgiye bilim denir.

Bilimin tarihi insanoğlunun tarihi kadar eskidir .İnsanoğlunun evrende varoluş süreci başladığı andan itibaren doğayı yaşamı içinde bulunduğu ortamı,anlamaya çalışmış ve dünyadaki var olan yasaları teker teker keşfederek onlar hakkında düzenli bilgi bilgiye ulaşmaya gayret etmiştir .Bilimsel bilginin gelişmesi için en başta insanların doğruyu gerçeği arama isteği duymaları gerekir .Özellikle bilim adamı dediğimiz insanlar da yoğun olarak gerçeğe ulaşma arzusu vardır .Bu arzu sayesinde sıradan insanların yapamadığını yapan bilim adamları ortaya koydukları düzenli bilgiler ve yasalarla hayatımıza yön vermişlerdir .Bilimin en temel amacı gerçeğe ulaşmaktır ve bu gerçeğe ulaşmak için de elindeki tüm yöntemleri yoğun bir şekilde kullanır .Bu yöntemlerin başında Deney ve gözlem gelir .Aynı zamanda bilim akla dayanır,insanoğlunun sahip olduğu en değerli özelliği düşünebilmesi ,olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilmesi ve hakikate ulaşabilme yeteneğidir .

Allah’ım nasip ettiği bu yetenek sayesinde insanoğlu 21 Yüzyıl’a kendisine taşımayı başarmış ve bugün artık Uzayda Uzay İstasyonu kurabilen Marsa insan göndermeyi hayal eden bir noktaya erişmiştir .Tüm bunların temelinde Allah’ım nasip ettiği akıl ve yüzyıllar içerisinde gelişen düzenli bilgi birikimi gelmektedir .Bilimin en önemli yanlarından bir tanesi de insanların ortak düşünme ve kararlarının doğruluğu konusunda birleşmesidir .Buluşlar genellikle ihtiyaçtan doğmuştur ,özellikle ilk çağ uygarlıklarına baktığımızda bugün hayatımızın temelini oluşturan birçok bilimsel buluşun Sümerler Mısırlar Babilliler gibi veya Çin uygarlığı Hint uygarlığı İran Uygarlığı gibi ilk çağ uygarlıklarında gerçekleştiğini görüyoruz .Yazı ,takvim, tekerlek barut ,pusula, matbaa ,daktilo, gibi hala yaşamımızın gidişatını belirleyen bu köklü buluşların bu yüzyıllarda hayata geçtiğine şahitlik ediyoruz .

Şimdi bilimsel buluşların geliştiği ilk çağ uygarlıklarına yakından bakalım .Mezopotamya medeniyetlerinde bilim son derece gelişmiş de özellikle ve Mezopotamya uygarlığı dediğimizde aklımıza ilk olarak Sümerler gelir .Sümerler bilimin gelişmesinde çok önemli katkılarda bulunmuşlardır .Sümerlerin en büyük başarılarından bir tanesi bir yılı 360 gün bir ayı 30 gün olarak belirlemelidir .Sümerler özellikle astronomi konusunda çok ileri gitmişler ve bu sayede modern takvimin temellerini oluşturmuşlardır .Yine Sümerler aritmetik ve geometrik konusunda gelecek çağlara iz bırakacak çalışmalarda bulunmuşlar ve bu bilim dallarının gelişmesine katkı sağlamışlardır .Sümerler dairenin 360 dereceye bölüne bileceğini kanıtlamışlardır. Bu da geometri bilimi için son derece önemli bir gelişmedir .Ancak Sümerleri biz tarihte en fazla yazıyı icat etmelerinden dolayı tanırız ,yazının icat edilmesi belki de insanoğlunun dünyada gerçekleştirebileceği en önemli buluşlar dan birisiydi .Yazı sayesinde insanlar bilgileri artık kayıt edebilecek ve böylece bilgi birikimi gelecek nesillere aktarılabilecekti .Yazı bulunmadan önce böyle bir imkan yoktu ve insanoğlunun elde ettiği deneyimler bilgi birikimleri yaşayan insanların hayatları ile sınırlı kalmaktaydı. Mezopotamya’da Tıp biliminin de ilk defa geliştiğini görüyoruz en önemli başarılarından bir tanesi de tekerleğin keşfedilmesi özellikle insan ve yük taşımada bir devrim sayılabilecek olan tekerlek ilk defa Sümerlerde milattan önce 3000’li yıllarda kullanıldığı artık bilinmekte .Bu da Mezopotamya uygarlığının insanlığa en büyük katkılarından birisidir .

Mısır medeniyetine gelelim .Mısır medeniyeti tarihin gördüğü en köklü medeniyetlerden birisidir .Özellikle Nil kıyısında kurulmuş olan Mısır medeniyeti Nil Nehri’nin tüm nimetlerinden yararlanmış ve elde ettiği ekonomik olanaklar Mısır’da bilimin gelişmesine de katkıda bulunmuştur .Mısırlar en başta matematik ve tıp alanında çok önemli buluşlara imza atmışlar ve bu iki bilimin gelişmesini sağlamışlardır .Özellikle tarım ürünlerinden alınan vergiler hesaplayabilmek için mısırlar matematik bilimine İhtiyaç duymuşlar ve bu sayede matematiğin gelişmesine olanak sağlamışlardır .Nil Nehri’nin taşma zamanı hesaplanması ve Nil’in taşması ile arazi sınırlarının ortadan kalkması çok büyük bir sorun teşkil etmekteydi .Her yıl büyük sel baskınından sonra tarlaların sınırları kaybolmakta ve insanlar birbirleriyle çatışma yaşamaktaydılar .İşte geometri ve astronomi bilimine geliştirerek mısırlar bu sorunu aşmaya çalışmışlar ve bunda da büyük ölçüde başarılı olmuşlardır .Yine tarihte çok ünlü olan bir buluş Pi sayısını hesaplama mısırlar tarafından başarılmıştır .Takvim konusunda Mısırlar Sümerlerden aldıkları mirası bir adım ileriye taşımışlar ve yılı 365 gün olarak hesaplayıp yılı 12 aya bölmeyi başarmışlardır ve bugünkü modern anlamda Güneş yılına dayanan takvimi yine Mısırlılar Hayata geçirmişlerdir .Tıp alanında da oldukça gelişmişlerdir ,özellikle ölümden sonra yaşama inanan mısırlar cesetlerini mumyalayıp çürümelerini engellemeye çalışıyorlardı .İnanışa göre eğer ceset bu dünyada çürür ve dağılırsa öteki dünyada tekrar dirilemezdi .Bu da mısırların tıp alanında kendilerini geliştirmeleri neden oldu .Uzak doğudaki medeniyetlerden birisi de Çin medeniyetidir. Çin medeniyeti insanlığa kazandırdığı buluşlarla bir çığır açmış ve dünyanın gidişatını değiştirmişlerdir .Özellikle Çinlilerin Barutu ,Pusulayı Mürekkep, Kağıt ve Matbaayı icat ettiği kabul edilir .Bu temel buluşlar sayesinde insanoğlu yepyeni bir aşamaya geçmiş özellikle Avrupalılar Çin’in geliştirdiği buluşlardan fazlasıyla yararlanmışlardır. Hint medeniyetine baktığımızda ise Matematik ve Geometri alanında çok büyük buluşlara imza attıklarını görüyoruz m.Mesela tarihte ilk defa sıfırı Hintliler kullanmıştır .1 ve 2 dereceden denklemler konusunda da Hintliler çok ileri gitmiş ve özellikle kosinüs sinüs fonksiyonlarını kullanmışlardır .Hint medeniyeti matematik konusunda bütün dünyayı derinden etkilemiş İslam dünyası da bu alanda Hintlilerden fazlasıyla yararlanmıştır.

http://bilelimmi.com/sumerlerin-sasirtici-teknolojisi/

http://bilelimmi.com/misir-medeniyeti/

http://bilelimmi.com/cin-medeniyeti/

Bu yazı 147 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/