BULANCAK TARİHÇESİ

Paylaş
 

BULANCAK TARİHÇESİ

Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bö­lümünde Giresun iline bağlı bir ilçedir Top Taklarını doğuda aynı ilin merkez, güneyde Ordu’nun Mesudiye, batıda Ordu’nun mer­kez ilçeleri çevirir. Kuzeyde Karadeniz’le sınırlanır. Piraziz adında bir buğacı, 41 kö­yü vardır.

Yüzölçümü: 808 km3

İlçe arazisi umumiyetle arızalıdır. Karadeniz ucundaki dar bir kıyı şeridinden sonra hemen dağlar başlar. Arazi güneye doğru yükselir, Kılıçtepe’de 3083 m. ye varır. Bu dağlık arazi, birbirine paralel irili ufaklı va­dilerle kesilmiştir. Vadilerin en önemlileri Büyük ve Küçük Göre, inceğiz dereleri ve Pazar Suyu’dur. Kıyıda ılık bir iklim vardır. İçeriye doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Dağların alçak ke­simlerinden itibaren ormanlar görülmeye baş­lar, 2000 m. ye kadar devam eder.

İlçenin ekonomik faaliyetleri arasında fındık tarımı başta gelir. Fındık daha çok kıyıdan 600 – 700 m. yüksekliğe kadar olan topraklarda yetiştirilir. Fındıklıklar arasın­da da daha başka meyvalar yetişir, mısır, çok az olarak buğday, arpa, çavdar tarımı da yapılır.

Kasaba. — İlçe merkezî Bulancak kasaba­sı G;resun’la Ordu arasında, Karadeniz kıyı­sında kurulmuştur. Ordu’ya 37, Giresun’a 15 km. uzaklıktadır. Kasaba tamamen fındık bahçeleriyle çevrilmiştir. Yeşillikler içinde­dir. Yüksekliği 4 İle 260 m. arasında deği­şir, evler yamaçlara serpilmiştir. Fennî hartası 1939’da, imar plânı 1940′ ra yapılmıştır. 5 fındık kırma fabrikası var­dır. Kasabaya 3 km. uzaklıkta Acısu denen bir madensuyu bulunur. Kasaba halkı yaz baş arında güneydeki Bektaş yaylasına, tem­muz ve ağustos gibi sıcak aylarda ise 3000 m. yüksekliğindeki Karagöl’e çıkar.

Bu yazı 183 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler