BUJİ NEDİR?

Paylaş
 

BUJİ NEDİR?

Patlamalı motorlarda gaz karışımını alev­lendirmeye yarıyan alettir. Bir motorda kaç silindir varsa o kadar sayıda da buji bulu­nur.

Bir manyeto veyahut bobin tarafından meydana geLen yüksek gerilimli elektrik akı­mı gerekli anlarda bujiye gelir. Bujinin esa­sı ortasında yer alan elektrotlardan birini meydana getiren madenî bir iletken çubuktur. Bu ’çubuk porselenden bir yalıtkanla öteki iletkenden ayrılmıştır. Buji silindirin üst kısmındakî burgulu yuvasına çevrilerek soku­lur, «buji anahtarı» denilen Özel bîr anah­tarla sıkıştırılır. İki elektrot arasında mey­dana gelen kıvılcım gaz karışımını ateşler. Böylece patlıyan gazın basıncı piston üzerine biner. Bujilerin iyi çalışmaları için iki elektrodun’ birbirinden 0,5 milimetre kadar ya­kınlıkta ve temiz bulunması gerekir. Bir siv­ri ucun zamanla kurum bağladığı, yağ tabakasiyle örîüldüğü olur. O zaman, bujiler çı­karılarak ‘temizlenmeli veya yerine yenisi takılmalıdır .

Bu yazı 249 kere okundu.
Etiketler:
BUJİ BUJİ NEDİR
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler