BUDA KİMDİR?

Paylaş
 

BUDA KİMDİR?

BUDA (Gautama Buddha) M. O. 563*483 arasında yaşamış bir Hint filozofudur. Onun kurduğu din ve felsefe sistemine de «Budizm» elenir. «Buda» Sanskritçede «aydınlanmış» anlamına gelir. Gautama Hindistan’ın güneydoğu bölge­sinde hüküm süren büyük bir prensin oğ­luydu. Babası onu bir hükümdar olmaya ha­zırlıyor, hayatın acılarını, çeşitli zorlukla­rını kendisinden saklamaya çalışıyordu. Zevk ve safa içinde yaşamaya teşvik edilen genç prens, vakti gelince, evlendirildi. Delikanlı bir gezinti sırasında, bir cenaze, bir hasta ve çok yaşlı bir adamla karşılaştı. Bu onun üzerinde büyük bir etki yaptı. Demek ki ha­yatın başka yanları da vardı.

 

Gautama bunun üzerine karısını, küçük çocuğunu bırakarak inzivaya çekildi. Yıllar­ca tek başına yaşadı. Bir gün «bo» ağacının altında düşüncelere dalmışken birden için­de bir aydınlanma oldu. Artık bambaşka bir insandı. Ulaştığı dinî ve felsefî gerçekleri yaymak üzere vaazlar vererek memleketi do­laşmaya başladı. 80 yaşında Kusingagara’da öldü.

Gautama Buda’nın ölümünden sonra, müritlerinin onun bütün söylediklerini yaz­mış oldukları sanılıyor, Böylece, Budizm kuralları ortaya çıkmıştır. Budistler, dün­yevî arzulardan sıyrılarak aydınlanmaya eri­şen kimselere «Buda» derler. Bazıları Budizm’i bir din, bazıları da bir felsefî sistem olarak kabul ederler. Budizm, Buda’yı bir kurtarıcı, hattâ bir tanrı gibi görür, buna karşılık Tanrı’dan hemen he­men hiç bâhsetmez.

Budizm şu 4 «yüksek gerçeği» telkin eder:

  1. — Hayat acı’arla doludur; zevk ve safa hayalden İbarettir.
  2. — Acılara ise türlü hevesler, yaşama isteği yol açar.
  3. —‘Yaşama isteği ve daha başka heves­lerin öldürülmesi gerekir.
  4. — Yaşama hevesini yok eden kimse­ler «nirvana» ya (saadete ve ebedî huzura) kavuşur.

Yalnız, Budizm «nirvana» ya kavuşmak istivenlerin kesin olarak dünya hayatından uzaklaşmalarını istemez; orta bir yoktan gitmelerini, her konuda doğruluktan ayrıl­mamak gerektiğini telkin eder. Budizm« gö­re «sekiz katlı yol» insanları acıdan kurtarmamn tek çaresidir. Bu yollar şunlardır: Doğru inanış, doğru ideal, doğru söz, doğru iş, doğru yaşama, doğru çalışma, doğru dü­şünme, doğru murakabe. Ayrıca 10 çeşit de günah vardır. Bunlar: Adam öldürme, hır­sızlık, iffetsizlik, yalan, iftira, kötü söz, de­dikodu, kıskançlık, kötülük, imansızlıktır. Budizm’in yayılma alanı Seylan, Çin ve ona bağlı ülkeler, Hindiçini Yarımadasıdır. Hindistan^da, Brahmanizm karşısında tutunamamıştır.

Bu yazı 107 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/