Bozkurt ve Ergenekon Destanları

Paylaş
 

Bozkurt ve Ergenekon Destanları

Bozkurt ve Ergenekon Destanları Türk tarihinin en önemli destanlarındandır.Bozkurt ve Ergenekon Destanları Türk ulusunun Orta Asya daki yaşam tarzı hakkında ve yaptığı mücadeleler konusunda bize bilgi verir.

 

BOZKURT DESTANI

Kök Türkler dönemine ait olan Bozkurt Destanında, düşmanların on yaşında bir çocuk hariç bütün Türkleri katletmesi sonucunda gelişen olaylar anlatılır. Kurtulan çocuğu dişi bir kurt Altay dağlarında bir yere götürür. Bu çocuğun soyundan gelenler çoğalarak düşmanla­rını yenmişlerdir.

ERGENEKON DESTANI

Ergenekon Destanı, Kök Türklerin çoğal­masını ve Ergenekon adını verdikleri ülkeden çıkışlarını anlatan bir destan­dır.

Kök Türkler, düşmanları tarafından hile ile yenilgiye uğratılmış, büyükler kılıç­tan geçirilmiş, küçükler ise esir edilmiş­ti. İl Kağan’ın oğlu Kayı ile Dokuz Oğuz esirlikten kaçarak kurtuldular. Türk yur­duna döndüklerinde düşmandan kaçıp gelen hayvanlar ile birlikte dağa doğru göç ettiler.

Kök Türklerin vardıkları yerde akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler vardı. Bu ülkeye Ergenekon adını koydular. Yıllar sonra Ergenekon Ovası’nda yeniden çoğalma­ları üzerine buraya sığamaz oldular. Kurultayı toplayarak bu işe çözüm ara­dılar ve Ergenekon’dan çıkmaya karar verdiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler.Tanrının yardımı ile ateşi kızdırdıktan sonra demir dağ eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. Bu yolu izleyerek Ergenekon’dan çıkmaya başladılar.

Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün gelince büyük tören yapılır, bir parça demir alınıp ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Kök Türk hanı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra Türk beyleri de böyle yapıp o günü kutlarlar.

 

Bozkurt ve Ergenekon Destanı’ndan çıkarılabilecek bilgiler

şunlardır:

  • Türk milleti savaşçı, zeki, dürüst ve güzel ahlaklıdır. Zayıfların ve haklıların koruyucusu, zalimlerin ve haksız­ların düşmanıdır.
  • Türk kelimesi, güç, kudret ve erdem anlamlarına gelir.
  • Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar Türklerin düşmanlarıdır. Bunlar bazı Türk boylarını da yanlarına almış, gizli planlar yaparak Türkleri tuzağa düşürerek bozguna uğratmışlardır.
  • Türkler düşmanları karşısında yok olmamak, varlıklarını sürdürmek için Ergenekon’a sığınmışlardır.
  • Türkler önemli kararları Kurultay denilen mecliste almışlardır.
  • Ergenekon etrafı yüksek dağlarla çevrili, ortasında çayırlar, ağaçlar, nehirler, göller ve av hayvanları bulunan bir yerdir.
  • Türkler demircilik sanatında gelişmişlerdir. Ergene- kon’dan dağın demir madeni olan bölümünü eriterek çıkmışlardır.
  • Türkler, Ergenekon’dan çıkışlarını, eski yurtlarına dönme – yi ve düşmanlarından intikam almayı başardıkları için bayram olarak kutlamaktadırlar. Ergenekon’dan çıkılan gün olan 21 Mart, Türklerin hayatlarının yeni başlangıcı ve yeni yılın ilk günü olarak kabul edilmiştir. Günümüzde de bugün Bağımsızlık ve Bahar Bayramı olarak kutlanır.
  • Bu destanlarda Türklerin Gök Tanrı’ya inandıkları, kendilerini sıkıntıdan kurtarması için O’na dua ettikleri anlaşılmaktadır.
Bu yazı 246 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler