BÖLGELERİMİZİN ÖZELLİKLERİ

Paylaş
 

Ülkemiz 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

 

 • Karadeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Ege bölgesi
 • Akdeniz bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

BÖLGELERİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 

1-Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Dağlar denize paralel uzanır. Bundan dolayı denizin ılıman etkisi iç kesimlere giremez. Yerleşme, tarım, ulaşım olumsuz etkilenmiştir.
 • Orta Karadeniz’dekiBafra ve Çarşamba ovaları çok verimlidir.
 • Yerleşmeye en uygun yer Samsun’dur.
 • Her mevsim yağışlı ılıman bir iklimi vardır.
 • Bitki örtüsü ormandır.
 • Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesidir.
 • Ormanların en fazla olduğu bölgedir.
 • En fazla heyelan olan bölgedir. Bunun entemel nedeni yağışların fazla, bölgenin dağlıkolmasıdır.
 • Kırsal(köy, kasaba) nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.
 • Bölge çay, fındık ve kenevirüretimindeTürkiye’de 1. sıradadır.
 • Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğubölgedir.
 • Ülkemizde taş kömürü Zonguldak’ta çıkarılır. (Madencilik)

2-Marmara Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir.
 • Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.(istanbul)
 • Sanayinin en çok geliştiği ve sanayide çalışan nüfusun en çok olduğu bölgedir. (İstanbul, Bursa, Kocaeli) Bu nedenle en çok göç alan bölgedir.
 • Üç iklim türü de görülür. Bu yüzden Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır.
 • Ayçiçeği, şeftali, kestane ve pirinçüretimindeilk sıradadır.
 • Ticaretin en çok geliştiği bölgedir.
 • Yeryüzü şekilleri sade ulaşım kolaydır.
 • Enerji üretiminin en az, buna karşın tüketiminin enfazla olduğu bölgedir.
 • Kümes hayvancılığı ve ipek börekçiliğindeilksırada yer alır.
 • En fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazlaolan bölgemizdir.
 • Yer altı kaynakları bakımından çok zengin değildir.

3-Ege Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır. Bunedenle kıyılar çok girintili ve çıkıntılıdır. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolaylaşmıştır. Denizin ılıtıcı etkisi iç kesimlere kadar girebilir.
 • Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz ovaları çok verimlidir.
 • İzmir en önemli ticaret limanlarımızdandır.
 • İzmir, Aydın, Muğla turizm açısından gelişmiştir.
 • Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir üretimindebirinci sıradadır. (ZÜHTİ)
 • Çinicilik ve halıcılıkgelişmiştir.(Kütahya)
 • Bölge, yer altı kaynakları yönünden zengindir.
 • Türkiye’de linyitin(kömür)en çok çıkarıldığı bölgedir.
 • Marmara’dan sonra, sanayinin en çokgeliştiği bölgedir.(İzmir, Denizli)
 • Ege bölgesinin iç kısımlarına gidildikçe yükselti fazlalaşır ve karasal iklim görülmeye başlar.

 4-Akdeniz Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Antalya, Mersin, Adana şehirleri bölgenin gelişmiş şehirlerindendir.
 • Dağlar denize paralel uzanır. Bundan dolayı denizin ılıman etkisi iç kesimlere giremez. Kıyı kesimde Akdeniz iklimi görülürken, iç kesimlerde karasal iklim görülür. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zordur.
 • Bölgedeki Toros dağlarıülkemizin en uzun sıradağlarıdır.
 • Adana Çukurova en verimli tarım alanlarıdır.(Adana Sanayi de de gelişmiştir.)
 • Seracılığın en çok yapıldığı bölgedir.
 • Kıl keçisinin en çok beslendiği bölgedir.
 • Muz üretimininyapıldığı tek bölgedir.Bölge yerfıstığı, muz, gül, mısır, soyafasulyesi, turunçgiller ve sebze üretiminde birinci sıradadır.
 • Kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgedir.
 • Doğal bitki örtüsü makidir.
 • Bölgede yaz turizmi gelişmiştir.(Antalya)
 • 5-Güneydoğu Anadolu BölgesininGenel Özellikleri
 • Yurdumuzun yüzölçümü bakımından en küçükbölgesidir
 • Gaziantep sanayi gelişmiş ve nüfus fazladır.
 • Orman oranı en az olan bölgemizdir.
 • Pamuk, antepfıstığı, mercimek ve karpuzüretiminde ilk sırada yer alır.
 • Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakınıbu bölgeden sağlanır.(Batman)
 • Türkiye’nin en büyük baraj gölü (Atatürk barajgölü) bu bölgede yer alır. GAP sayesinde bölgeninbüyük bir kısmı sulama imkânına kavuşmuş, suyaihtiyacı olan ürünler (pirinç, mısır, pamuk)yetiştirilmeye başlanmıştır.

6-Doğu Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Doğu Anadolu Bölgesi, yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. Dağlık ve engebeli arazi fazladır. Ulaşım zordur, tarım alanları dardır, iklimi sert, yerleşmeye uygun değildir.
 • Türkiye’nin çatısı olarak bilinir.
 • Alan (yüzölçümü) bakımından en büyükbölgemizdir.
 • En yüksek dağımız Ağrı Dağı ve en büyükgölümüz Van Gölü bu bölgede yer alır.
 • Hayvancılığın en yaygın olduğu bölgedir. (Erzurum Kars Büyükbaş hayvancılık yaygındır)
 • Sanayinin en az geliştiği bölgedir.
 • Kayısı üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir.(Malatya)
 • İklimi karasal, bitki örtüsü bozkırdır.

7-İç Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Ankara nüfus bakımından 2. Büyük şehrimizdir. Eskişehir öğrencilerin çok olduğu bir şehirdir.
 • En az yağış alan bölgemizdir.
 • Tarım alanlarının en geniş olduğu bölgedir.
 • Yaygın olarak tahıl tarımı yapılır. Konya “Tahıl Ambarı” olarak bilinir. Konya’da tahıla bağlı sanayi(makarna, un vb.) fabrikaları gelişmiştir.
 • Kayseri sanayi bakımından gelişmiştir.
 • Buğday, arpa, şekerpancarı, patates, yeşilmercimek, nohut ve elmanın en fazlayetiştirildiği bölgedir.
 • Koyun yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı bölgedir. (Tiftik Keçisi yaygındır.)
 • İklimi karasal, bitki örtüsü bozkırdır.

 

 

YERLEŞME VE YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN

FAKTÖRLER

İnsanların, farklı özellikteki evlerde toplu ya da dağınıkolarak yaşamalarına yerleşme denir.İnsanlar, genellikle su kaynaklarının bol, toprağınverimli, iklim koşullarının elverişli, ev yapımınauygun malzemelerin olduğu yerlere yerleşmişlerdir.

Ülkemizdeki Yoğun Nüfuslu Yerler

 • Doğu Karadeniz kıyıları
 • Marmara Denizi kıyıları
 • Ege Bölgesi’nin kıyıları ile iç kesimlerdeki ovalar
 • Antalya körfezi
 • Çukurova çevresi

 

Ülkemizdeki Seyrek Nüfuslu Yerler

 • Yıldız Dağları Bölümü (Kırklareli yöresi)
 • Karadeniz Bölgesi’nin dağlık alanları
 • Menteşe Yöresi (Muğla’nın kuzeydoğusu)
 • Taşeli Platosu (Mersin-Antalya arası)
 • Teke Yarımadası (Antalya’nın batısı)
 • Tuz Gölü çevresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazı 146 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler