Birleşmiş Milletler Teşkilatı

Paylaş
 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı

Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın geliştirdiği en geniş kapsamlı teşkilatlardan biridir.Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulduğunda çok büyük umutlar beslenmiş ancak istenen sonuçlara ulaşamamıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı yinede gelecekte eğer daha doğru yönetilebilir ve geliştirilirse dünya barışına çok katkısı olacaktır.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı dünyada barış ve güvenliği korumak milletler arasında ekonomik sosyal ve kültürel işbirliğini sağlamak üzere kurulmuş bir örgüttür .Yeteri kadar etkili görünmekle birlikte insanlığın korunmasında önemli bir güvence sayılmaktadır. 20 yüzyılın ilk yarısında 2 Dünya Savaşı olduğu 1 Dünya Savaşı 1914 1918 2 Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında yapıldı .Her 2 savaşta bütün dünya milletleri etkisi altında bıraktı .Artık insanlık kendisinin neden olduğu böyle acılara çok büyük yıkımlara sürüklenmemeliydi. 1 Dünya Savaşı’ndan sonra 1918 yılında Savaşı önlemek amacıyla Kavimler Cemiyeti kuruldu .Fakat Kavimler Cemiyeti caydırıcı bir kuvvete sahip olmadığından kararlarını anlaşmazlık çıkaran devletlere kabul ettiremedi .2 Dünya Savaşı’nın çıkması önlemedi. 2  Dünya Savaşı’ndan sonra Barış’ın sürekli olarak sağlanması gereği daha iyi anlaşıldı ,bundan sonraki savaşların açabileceği derin yaralardan insanlığı korumak uygarlığın yıkılmasını önlemek için Birleşmiş Milletler Teşkilatı meydana getirildi .Milletlerin Savaşı önlemek için birleşmeleri düşüncesi önce Atatürk ileri sürdü. O 1937’de Şöyle demişti insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti de bunun bir organı saymak gerekir .Bir vücudun parça parmağının ucundaki acıdan öteki bütün organlar etkilenir .Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz .Olay ne kadar uzak olursa olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir. İşte bu düşünüş insanları milletleri hükümdarları bencillikten kurtarır bencillik kişisel olsun milli olsun her zaman fena kabul edilmelidir .Birleşmiş Milletler ülküsüne doğru ilk adımı Amerika Birleşik Devleti Cumhurbaşkanı Ruzvelt ile İngiltere başkanı Churchill attılar. 1941’de de atlantik anayasasını imzaladılar, sonra bu yoldaki çalışmalara Sovyetler Birliği ve Çin de katıldı .Birleşmiş Milletler teşkilatı için bir anayasa taslağı Hazırlandı. 50 devletin katıldığı San Francisco Konferansı’nda Birleşmiş Milletler Anayasası son şeklini aldığı ve imzalandı 1945. Türkiye’de bu örgüte üye oldu Birleşmiş Milletler teşkilatının amacı anayasada şöyle belirtildi. Birleşmiş Milletler gelecekteki insanları savaştan korumaya Dünyada yaşayan insanlara hiçbir şey ayırmaksızın eşit haklar sağlamaya çalışacaktır milletler arası yapılacak kanunlarla her türlü haksızlığın önüne geçecek İnsanlara çok daha geniş özgürlük daha iyi yaşama koşulları sağlayacaktır. Böylece Milletler birbirlerine karşı daha geniş bir şekilde ve iyimser isteklerle bağlı olacak ve ilişkiler sağlamış olacaktır .Bu ama açıları ulaşmak için Birleşmiş Milletler Teşkilatı gerektiğinde kuvvete başvuracaklar .Birleşmiş Milletler teşkilatının yapmak istediği işlerin başında milletlerarası barış ve güveni sağlamak anlaşmazlıklara ele alarak milletlerarası kanunlarla düzenlemek ve adaletten asla ayrılmam aktarır milletlerin dostluğunu güçlendirecek ve barışın sürekli olmasının çalışacaktır .Aynı zamanda milletlerarası ekonomik sosyal ve kültürel ilişkilerde düzenleyecektir .İnsan haklarını korurken hiçbir ayrımcılık göz etmeyecek ve bütün Milletler eşi tutulacaktır .Birleşmiş Milletler anayasasına aykırı davrananlar Birleşmiş Milletler teşkilatından çıkarılacaktır.

Bu yazı 224 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler