Birinci Meşrutiyet’in İlanı

Paylaş
 

Birinci Meşrutiyet’in ilanı 1876 da gerçekleşti .Osmanlı ve Türk tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır .Bilindiği gibi Osmanlı ondokuzuncu yüzyılın başlarında artık parçalanma sürecine girmiş özellikle Balkanlar’da isyan eden azınlıklar Osmanlı’dan teker teker ayrılmaya başlamışlardı .

Birinci Meşrutiyet'in ilanı -BİLELİMMİ.COM

Fransız İhtilali’nin getirdiği bu isyanlar Osmanlı’yı çok derinden etkilemekte aynı zamanda Avrupa’da yaşanan Sanayi İnkılabının getirdiği yenilikler ve ekonomik koşullar uyum sağlayamayan Osmanlı İmparatorluğu kendini parçalanmaktan koruyabilmek için elinden gelen tüm çabayı göstermekteydi.

 

TANZİMAT FERMANI-BİLELİMMİ.COM

İlk olarak 1839 da Tanzimat Fermanı yayınlanarak Osmanlı yönetim anlayışında çok radikal bir adım atılmış ve Osmanlı padişahlarının yetkisi ilk defa kısıtlanmıştır. Ancak bu gelişme biraz da Avrupalı devletlerin memnun etmek için ortaya konulmuştu, arkasından Islahat Fermanı yayınlandı ancak Osmanlı’daki çöküş durdurulamadı .O dönemler hem Ordu içerisinde hem de düşünürler Arasında yeni bir tartışma gündeme geldi .Eğer Meşrutiyet ilan edilirse azınlıkların da kendisini Osmanlı yönetiminde temsil edebilme hakkı bulucak ve böylece Osmanlı’dan ayrılmaktan vazgeçecek diye düşünülüyordu.

Ahmet Mithat Paşa, Namık Kemal ,Ziya Paşa-BİLELİMMİ.COM

Ahmet Mithat Paşa, Namık Kemal ,Ziya Paşa ve Hüseyin Avni Paşalar gibi kendilerine Jön Türkler adı veren bu aydın ve asker grubu bir darbe yaparak Sultan Abdülaziz’i tahttan indirip beşinci Murat’ı tahta geçirmişlerdir .Ancak beşinci Murat’ın bir süre sonra akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıkmış ve darbeciler mecburen beşinci Murat’ın yerine meşrutiyeti ilan edeceğine dair söz veren Abdülhamit’in tahta geçirmişlerdi. .İkinci Abdülhamid tahta çıkar çıkmaz sözünde durmuş ve Ahmet Mithat Paşa’yı sadrazamlığa getirmişti Ahmet Mithat Paşa’ya verilen ilk görev tabi ki anayasayı hazırlamasıydı. .Bir komisyon oluşturularak titiz bir çalışmadan sonra Kanuni Esasi Hazırlandı .Kanuni Esasi hazırlandığı dönemde Balkanlardaki devletler Osmanlı’ya karşı ayaklanma içerisindelerdi. Tam bu anda İstanbul’da Tersane Konferansı adı verilen bir toplantı yapılmış ve Avrupalı devletler bu toplantıda Balkanların durumunu görüşmekte idiler .

BİRİNCİ MEŞRUTİYET İLK SEÇİMLER-BİLELİMMİ.COM

İşte biraz da bu Konferansı etki altına alabilmek için bu esnada top sesleriyle Kanuni Esasi ilan edilmiş Osmanlı için yeni bir dönem başlamıştır . Yasama yetkisi her ne kadar meclise verilmişse de asıl güç gene padişaha ait olup Meclisi açma ve kapama yetkisi de 113 üncü maddeye göre padişaha sunulmuştur .Yargının bağımsız olacağına karar verilmiş Bakanlar Kurulu’nun padişaha karşı sorumlu olacağı belirtilmişti .Anlaşmaları ve onaylama yetkisi padişaha aitti her ne kadar istenen sonuca ulaşamazsa da Osmanlı tarihinde ilk defa halka seçme ve seçilme hakkı tanınmış parlamenter sistem ilk defa denenmiş ve Osmanlı ilk defa yazılı bir anayasaya göre yönetilmeye başlanmıştır .Azınlıkların mecliste yoğun şekilde temsil edilmesi hatta bir süre sonra meclisteki hakimiyeti azınlıkların ele geçirmeye başlaması ve aynı zamanda Balkanlardaki isyanların devam etmesi Meşrutiyet fikrinin Osmanlı’nın dağılmasına çözüm olmadığı anlaşıldı .İkinci Abdülhamid yetkilerinin kısıtlanmasından hoşnut değildi ve böylece Osmanlı Rus Savaşı sırasında ikinci Abdülhamit Meclisi mebusanı fesetti ve 1908 yılına kadar yine Devleti ikinci Abdülhamid tek başına yönettiği. İkinci Meşrutiyet 1908 yılında yine ikinci Abdülhamid tarafından ilan edildi ve böylece Türk Ulusu parlamenter sistem açısından önemli kazanımlar elde etmiş olduğu.

Bu yazı 1171 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/